Titus 2

1 ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ϢⲀϪⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈϢϢⲈ ⲚⲦⲈⲤⲂⲰ ⲈⲦⲞⲨⲞϪ. 2 ⲚϨⲖⲖⲞ ⲚⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲦⲞⲢϨ ⲚⲤⲈⲘⲚⲞⲤ ⲚⲢⲘⲚϨⲎⲦ ⲈⲨⲞⲨⲞϪ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ϨⲚ ⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ. 3 ⲚϨⲖⲖⲰ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲘⲞⲦ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲀⲚ. ⲈⲚⲤⲈⲞ ⲀⲚ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲞⲨⲎⲢⲠ ⲈⲚⲀϢⲰϤ. ⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ. 4 ϪⲈ ⲈⲨⲈⲦⲤⲀⲂⲈ ⲚϢⲈⲈⲢⲈ ϢⲎⲘ. ⲈⲢⲘⲀⲒⲠⲈⲨϨⲀⲒ. ⲘⲘⲀⲒⲚⲈⲨϢⲎⲢⲈ. 5 ⲚⲤⲀⲂⲎ ⲈⲨⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲢⲈϤⲦⲈϢⲘⲀ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲈⲨϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲚⲈⲨϨⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨϪⲒ ⲞⲨⲀ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 6 ⲚϢⲎⲢⲈ ⲞⲚ ϢⲎⲘ ⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲈⲢⲢⲘⲚϨⲎⲦ. 7 ⲈⲔⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲤⲘⲞⲦ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲀϪⲚ ⲪⲐⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨⲦⲂⲂⲞ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲈⲘⲚⲞⲤ. 8 ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲈϤⲞⲨⲞϪ ⲀϪⲚ ⲀⲢⲒⲔⲈ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦϮ ⲞⲨⲂⲎⲚ ϪⲒϢⲒⲠⲈ ⲈⲘⲚⲦϤ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈϪⲰ ⲈⲢⲞⲚ. 9 ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲦⲢⲈⲨϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲚⲈⲨϪⲒⲤⲞⲞⲨⲈ. ⲈⲨⲢⲀⲚⲀⲨ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲈⲚⲤⲈⲞⲨⲰϨⲘ ⲀⲚ. 10 ⲈⲚⲤⲈϨⲈⲠ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲔⲞⲤⲘⲒ ⲚⲦⲈⲤⲂⲰ ⲘⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. 11 ⲀⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ 12 ⲈⲤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲀⲚⲔⲰ ⲚⲤⲰⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦϢⲀϤⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲔⲞⲤⲘⲒⲔⲞⲚ ⲚⲦⲚⲰⲚϨ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲚϨⲎⲦ ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ. ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ. 13 ⲈⲚϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦⲤ ⲚⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲘⲀⲔⲀⲢⲒⲞⲤ. ⲘⲚ ⲠⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞϬ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲘⲚ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 14 ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲀϤ ϨⲀⲢⲞⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲤⲞⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲚⲒⲘ. ⲀⲨⲰ ⲚϤⲦⲂⲂⲞⲚ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲖⲀⲞⲤ ⲈϤⲦⲞⲨⲎⲦ. ⲚⲢⲈϤⲔⲰϨ ⲈϨⲈⲚϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ. 15 ϪⲰ ⲚⲚⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲚⲄϪⲠⲒⲞ ϨⲚ ⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲚⲒⲘ. ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞⲔ.