Titus 1

1 ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲚⲤⲰⲦⲠ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲦⲘⲈ. ⲦⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲘⲚⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ 2 ϨⲚ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲈⲢⲎⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲚϬⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲘⲈ ϨⲀⲐⲎ ⲚⲚⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. 3 ⲈⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϤϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲚⲈϤⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲚϨⲞⲨⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲈϤⲤϨⲀⲒ 4 ⲚⲦⲒⲦⲞⲤ ⲠϨⲀⲔ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲒ ⲞⲨⲤⲞⲠ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲀⲔ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ. 5 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲒⲔⲀⲀⲔ ϨⲚ ⲔⲢⲎⲦⲎ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲔⲈⲤⲘⲒⲚⲈ ⲘⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲦⲀϨⲞ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚϨⲈⲚⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲔ ⲘⲘⲞⲤ. 6 ⲠⲈⲦⲈⲘⲚϨⲰⲂ ϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲀϤⲢϨⲀⲒ ⲚⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲚⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲚⲤⲈϨⲚ ⲞⲨⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲘⲘⲚⲦϢⲚⲀ ⲎⲚⲤⲈϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲀⲚ. 7 ϢϢⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈⲨϬⲚϨⲰⲂ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ϨⲰⲤ ⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲞⲨϪⲀⲤⲒϨⲎⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲚⲞⲨⲢⲈϤϬⲚⲀⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲚⲞⲨⲢⲈϤϮϨⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲚⲞⲨⲚⲞϢⲤϤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲚⲞⲨⲘⲀⲒϨⲎⲨ ⲚϢⲖⲞϤ ⲀⲚ ⲠⲈ. 8 ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲞ ⲘⲘⲀⲒϢⲘⲘⲞ ⲘⲘⲀⲒ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚϨⲀⲔ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲎⲤ. 9 ⲈϤϬⲞⲖϪ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲚϨⲞⲦ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲤⲂⲰ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲤⲞⲠⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲈⲦⲞⲨⲞϪ ⲀⲨⲰ ⲈϪⲠⲒⲈ ⲚⲈⲦⲞⲨⲰϨⲘ. 10 ϨⲀϨ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲀⲚ. ⲚⲢⲈϤϪⲈϢⲀϪⲈ ⲚⲈⲠⲢⲀ. ⲀⲨⲰ ⲚⲢⲈϤⲦⲀⲔⲈ ϨⲎⲦ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲤⲂⲂⲈ. 11 ⲚⲀⲒ ⲈϢϢⲈ ⲈϢⲦⲘⲢⲰⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲢϢⲢ ⲚϨⲈⲚⲎⲈⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲈⲦⲈⲘⲈϢϢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨⲘⲚⲦⲘⲀⲒϨⲎⲨ ⲚϢⲖⲞϤ. 12 ⲀⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲞⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲈⲔⲢⲎⲦⲎⲤ ϨⲈⲚⲢⲈϤϪⲒϬⲞⲖ ⲚⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ. ϨⲈⲚⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲨϨⲞⲞⲨ ⲚⲈ. ϨⲈⲚϨⲎ ⲈⲨⲞⲨⲞⲤϤ ⲚⲈ. 13 ⲦⲈⲒⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲞⲨⲘⲈ ⲦⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϪⲠⲒⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨϢⲰⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲞⲨϪⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. 14 ⲈⲚⲤⲈⲔⲰ ⲚϨⲦⲎⲨ ⲀⲚ ⲈϨⲈⲚϢϤⲰ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲘⲚ ϨⲈⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲈⲨⲔⲦⲞ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲘⲈ. 15 ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲚⲈⲦϪⲀϨⲘ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲀⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲨⲔⲈϨⲎⲦ ⲤⲞⲞϤ ⲘⲚ ⲦⲈⲨⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ. 16 ⲤⲈϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒ ϪⲈ ⲤⲈⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲈⲀⲢⲚⲀ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲚⲈⲨϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲨⲂⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲞ ⲚⲀⲦⲤⲰⲦⲘ ⲚϪⲞⲞⲨⲦ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ.