Hebrews 2

1 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϢϢⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲦⲢⲈⲚϮϨⲦⲎⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲦⲚϨⲀⲦⲈ. 2 ⲈϢϪⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲈϤⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲤⲒⲤ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲰⲦⲘ ⲚⲒⲘ ⲀⲨϪⲒ ⲚⲞⲨⲂⲈⲔⲈ ⲈⲨⲘⲠϢⲀ ⲘⲘⲞϤ. 3 ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲚⲚⲀⲢⲂⲞⲖ ⲈⲀⲚⲀⲘⲈⲖⲈⲒ ⲈⲞⲨϪⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒϬⲞⲦ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤϪⲒ ⲚⲞⲨⲀⲢⲬⲎ ⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲢⲞϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀϤⲦⲀϪⲢⲞ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲘ. 4 ⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚⲘⲀⲈⲒⲚ ⲘⲚ ϨⲈⲚϢⲠⲎⲢⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚϬⲞⲘ ⲈⲨϢⲞⲂⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲠⲰⲢϪ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ. 5 ⲚⲦⲀϤϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲦⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲢⲞⲤ. 6 ⲀⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲞⲨⲘⲀ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ ϪⲈ ⲔⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈϤⲘⲈⲈⲨⲈ. ⲎⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ϪⲈ ⲔϬⲒⲚⲈ ⲘⲠⲈϤϢⲒⲚⲈ. 7 ⲀⲔϬⲞϪⲂⲈϤ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲠⲀⲢⲀ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ. ⲀⲔⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲞⲨⲦⲀⲈⲒⲞ ⲀⲔⲔⲀⲐⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲚⲈⲔϬⲒϪ. 8 ⲀⲔⲐⲂⲂⲒⲈ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ϨⲀ ⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎ ⲦⲈ. ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈϤⲐⲂⲂⲒⲈ ⲚⲔⲀ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲀϤ ⲈⲒⲈ ⲘⲠϤⲔⲀ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲚϤϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲀϤ ⲀⲚ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲀⲨϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲀϤ. 9 ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϬⲞϪⲂⲈϤ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲠⲀⲢⲀ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ. ⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϨⲒⲤⲈ ⲘⲠⲘⲞⲨ ⲈϤⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲞⲨⲦⲀⲈⲒⲞ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲘ ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤⲈϪⲒϮⲠⲈ ⲘⲠⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲠⲦⲎⲢϤ. 10 ⲚⲈⲤⲠⲢⲈⲠⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ϢⲞⲞⲠ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚⲦⲀ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ. ϨⲀϨ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲀϤⲚⲦⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲀⲢⲬⲎⲄⲞⲤ ⲘⲠⲞⲨϪⲀⲒ ϨⲒⲦⲚ ϨⲈⲚϨⲒⲤⲈ. 11 ⲠⲈⲦⲦⲂⲂⲞ ⲄⲀⲢ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲦⲂⲂⲞ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈ. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚϤϢⲒⲠⲈ ⲀⲚ ⲈⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ 12 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲚⲀϪⲰ ⲘⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ. ⲚⲦⲘⲎⲦⲈ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϮⲚⲀⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲔ. 13 ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲒⲚⲀϨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ. 14 ⲈⲠⲈⲒⲆⲎ ⲀⲚϢⲎⲢⲈ ϬⲈ ϢⲎⲘ ⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒ ⲈⲤⲚⲞϤ ϨⲒ ⲤⲀⲢⲜ. ⲚⲦⲞϤ ϨⲰⲰϤ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲀϤⲘⲈⲦⲈⲬⲈ ⲈⲚⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϤⲘⲞⲨ ⲈϤⲈⲞⲨⲰⲤϤ ⲘⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦϤ ⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲘⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ. 15 ⲀⲨⲰ ⲚϤⲠⲖϬ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲐⲞⲦⲈ ⲘⲠⲘⲞⲨ. ⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲦⲎⲢϤ ⲘⲠⲈⲨⲀϨⲈ. ⲈⲨⲞ ⲚⲈⲚⲞⲬⲞⲤ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦϨⲘϨⲀⲖ. 16 ⲚⲚⲈϤⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲠⲈⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ. 17 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲈϢϢⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲈⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈϤⲤⲚⲎⲨ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲚⲀⲎⲦ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲢⲈϤⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲚⲞⲂⲈ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ. 18 ϨⲘ ⲠϨⲒⲤⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲞⲠϤ ⲈⲀⲨⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲎⲐⲒ ⲈⲚⲈⲦⲞⲨⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ.