Hebrews 1

1 ϨⲚ ϨⲀϨ ⲘⲘⲈⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲚ ϨⲀϨ ⲚⲤⲘⲞⲦ ⲈⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ ϨⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. 2 ϨⲚ ⲐⲀⲎ ⲚⲚⲈⲒϨⲞⲞⲨ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲚ ϨⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲔⲀⲀϤ ⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲦⲎⲢϤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲘⲒⲈ ⲚⲀⲒⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ 3 ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲒⲚⲈ ⲘⲠⲈϤⲦⲀϪⲢⲞ ⲈϤϤⲒ ϨⲀ ⲠⲦⲎⲢϤ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈϤϬⲞⲘ ⲈⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲦⲂⲂⲞ ⲚⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ ⲀϤϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒⲦⲞⲨⲚⲀⲘ ⲚⲦⲘⲚⲦⲚⲞϬ ϨⲚ ⲚⲈⲦϪⲞⲤⲈ. 4 ⲚⲐⲈ ⲈⲦϤⲤⲞⲦⲠ ⲈⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ. ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒ ⲚⲞⲨⲢⲀⲚ ⲈϤϢⲞⲂⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ. 5 ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲚⲒⲘ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲚⲈϨ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϪⲠⲞⲔ ⲘⲠⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲨⲈⲒⲰⲦ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲨϢⲎⲢⲈ. 6 ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲘⲠϢⲢⲠ ⲘⲘⲒⲤⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ. ϢⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 7 ϢⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲘⲈⲚ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲦⲀⲘⲒⲞ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲈϤⲖⲒⲦⲞⲨⲢⲄⲞⲤ ⲚϢⲀϨ ⲚⲤⲀⲦⲈ. 8 ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ⲠⲈⲔⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈ ⲠⲒⲈⲚⲈϨ. ⲀⲨⲰ ⲠϬⲈⲢⲰⲂ ⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ⲠⲈ ⲠϬⲈⲢⲰⲂ ⲚⲦⲈⲔⲘⲚⲦⲢⲢⲞ. 9 ⲀⲔⲘⲈⲢⲈ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲀⲔⲘⲈⲤⲦⲈ ⲠϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀϤⲦⲀϨⲤⲔ ⲚϬⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲔⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲖⲎⲖ ⲠⲀⲢⲀ ⲚⲈⲐⲒⲦⲞⲨⲰⲔ. 10 ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲔⲤⲘⲚⲤⲚⲦⲈ ⲘⲠⲔⲀϨ. ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲚⲈⲔϬⲒϪ ⲚⲈ ⲘⲠⲎⲨⲈ. 11 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ. ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲔϢⲞⲞⲠ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϨⲞⲒⲦⲈ ⲤⲈⲚⲀⲢⲠⲖϬⲈ. 12 ⲀⲨⲰ ⲔⲚⲀⲤⲈϨⲤⲰϨⲞⲨ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲢϢⲰⲚ ⲚⲤⲈϢⲒⲂⲈ. ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲞⲚ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲔⲢⲞⲘⲠⲈ ⲚⲀⲰϪⲚ ⲀⲚ. 13 ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲚⲒⲘ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲚⲈϨ ϪⲈ ϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒ ⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞⲒ ϢⲀⲚϮⲔⲰ ⲚⲚⲈⲔϪⲀϪⲈ ⲚϨⲨⲠⲞⲠⲞⲆⲒⲞⲚ ⲚⲚⲈⲔⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ. 14 ⲘⲎ ⲚϨⲈⲚⲖⲒⲦⲞⲨⲢⲄⲒⲔⲞⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈ ⲈⲨⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϨⲈⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ. ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲦⲚⲀⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒ ⲚⲞⲨⲞⲨϪⲀⲒ.