1 Timothy 2

1 ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ϬⲈ ϨⲀⲐⲎ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲚϨⲈⲚⲤⲞⲠⲤ ⲘⲚ ϨⲈⲚϢⲖⲎⲖ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲘⲚ ϨⲈⲚϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ. 2 ⲈϪⲚ ⲚⲈⲢⲢⲰⲞⲨ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲘⲚⲦⲚⲞϬ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲈⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨⲀϨⲈ ⲈϤⲤϬ ⲢⲀϨⲦ ⲀⲨⲰ ⲈϤϨⲞⲢⲔ ϨⲚ ⲘⲚⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲦⲘⲚⲦⲤⲈⲘⲚⲞⲤ. 3 ⲚⲀⲚⲞⲨ ⲠⲀⲒ ⲀⲨⲰ ϤϢⲎⲠ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ. 4 ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨⲈϢⲦⲢⲈ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲰⲚϨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲈⲒ ⲈⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲦⲘⲈ. 5 ⲞⲨⲀ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲠⲘⲈⲤⲒⲦⲎⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ 6 ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲚⲤⲰⲦⲈ ϨⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲠⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲚ ⲚⲈϤⲞⲨⲞⲈⲒϢ 7 ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲚⲦⲀⲨⲔⲀⲀⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲔⲎⲢⲨⲜ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲞⲨⲘⲈ ⲦⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϮϪⲒϬⲞⲖ ⲀⲚ ⲚⲤⲀϨ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲚ ⲦⲘⲈ. 8 ϮⲞⲨⲰϢ ϬⲈ ⲈⲦⲢⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ϢⲖⲎⲖ ϨⲘ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲨϤⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲚⲈⲨϬⲒϪ ⲈⲨⲞⲨⲀⲀⲂ ⲬⲰⲢⲒⲤ ⲞⲢⲄⲎ ϨⲒ ⲘⲞⲔⲘⲈⲔ. 9 ⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲈⲨⲔⲞⲤⲘⲒ ϨⲚ ⲞⲨⲤϬⲢⲈϨⲦ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲈϤϢⲒⲠⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲚϨⲎⲦ ⲈⲦⲢⲈⲨⲦⲤⲀⲚⲞⲞⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚϨⲰⲖⲔ ⲀⲚ ⲘⲚ ⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲈⲚⲈ ⲘⲘⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚϨⲞⲒⲦⲈ ⲈⲚⲀϢⲈ ⲤⲞⲨⲚⲦⲞⲨ. 10 ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲈϢϢⲈ ⲈⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲚϨⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ϨⲈⲚϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ 11 ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲀⲢⲈⲤϪⲒⲤⲂⲰ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ϨⲨⲠⲞⲦⲀⲄⲎ ⲚⲒⲘ. 12 ⲚϮϮⲘⲀ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲚⲤϨⲒⲘⲈ ⲈϮⲤⲂⲰ. ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲢϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲢⲈⲤϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ. 13 ⲀⲆⲀⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲠⲖⲀⲤⲤⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲘⲚⲚⲤⲰϤ ⲈⲨϨⲀ. 14 ⲀⲨⲰ ⲀⲆⲀⲘ ⲘⲠⲞⲨⲀⲠⲀⲦⲀ ⲘⲘⲞϤ. ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲀⲠⲀⲦⲀ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲤⲒⲤ. 15 ⲤⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϪⲠⲈ ϢⲎⲢⲈ ⲈⲨϢⲀⲚϬⲰ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲚ ⲠⲦⲂⲂⲞ ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲚϨⲎⲦ.