1 Timothy 1

1 ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ. ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲦⲈⲚϨⲈⲖⲠⲒⲤ. 2 ⲈϤⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠϨⲀⲔ ⲚϢⲎⲢⲈ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲀⲔ ⲘⲚ ⲠⲚⲀ ⲀⲨⲰ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ. 3 ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒⲤⲈⲠⲤⲰⲠⲔ ⲈⲦⲢⲈⲔϬⲰ ϨⲚ ⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ⲈⲈⲒⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲦⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ. ϪⲈ ⲈⲔⲈⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲒⲖⲈ ⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲈⲦⲘϮϬⲈⲤⲂⲰ 4 ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲘϪⲒϨⲢⲀⲨ ⲈⲚⲒϢϤⲰ ⲘⲚ ⲚⲒϢⲀϪⲈ ⲚϪⲰⲘ ⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲞⲨ ϨⲀⲎ. ⲚⲀⲒ ⲈⲦϮ ⲚϨⲈⲚϢⲒⲚⲈ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲦⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. 5 ⲠϪⲰⲔ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀϤ ⲈⲦⲞⲞⲦⲚ ⲠⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨϨⲎⲦ ⲈϤⲦⲂⲂⲎⲨ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ. ⲘⲚ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲘⲚϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚϨⲎⲦⲤ. 6 ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲀⲦⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲨϢⲞⲨⲈⲒⲦ. 7 ⲈⲨⲞⲨⲰϢ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲀϨ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲈⲚⲤⲈⲚⲞⲒ ⲀⲚ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲞⲨⲆⲈ ϪⲈ ⲈⲨⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲈϪⲚⲞⲨ. 8 ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲞⲨ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲢϢⲀⲚⲞⲨⲀ ⲀⲀϤ ϨⲒ ⲦⲈϤⲘⲚⲦⲘⲈ. 9 ⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲔⲎ ⲀⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲘⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲚⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲀⲚ ⲚⲚⲀⲤⲈⲂⲎⲤ ⲘⲚ ⲚⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲚⲚⲈⲦϪⲀϨⲘ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲂⲎⲦ ⲚⲚⲢⲈϤⲤⲈϢⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲚⲢⲈϤⲤⲈϢⲘⲀⲀⲨ ⲚⲚⲢⲈϤϨⲈⲦⲂ ⲢⲰⲘⲈ. 10 ⲚⲘⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲚⲚⲢⲈϤⲚⲔⲞⲦⲔ ⲘⲚ ϨⲞⲞⲨⲦ ⲚⲚⲢⲈϤϬⲈⲦ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲢⲈϤϪⲒϬⲞⲖ ⲚⲚⲢⲈϤⲰⲢⲔ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲘⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲈⲦⲞⲨⲞϪ 11 ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲘⲀⲔⲀⲢⲒⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲚϨⲞⲨⲦ ⲈⲢⲞϤ. 12 ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘⲠⲈⲦϮϬⲞⲘ ⲚⲀⲒ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ. ϪⲈ ⲀϤⲞⲠⲦ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲈⲀϤⲔⲀⲀⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ. 13 ⲈⲈⲒⲞ ⲚϪⲀⲦ ⲞⲨⲀ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲚⲆⲒⲰⲔⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲢⲈϤⲤⲰϢ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲚⲀ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲒⲀⲀⲨ ⲈⲒⲞ ⲚⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲦⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. 14 ⲀⲤⲀϢⲀⲒ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ. ⲘⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. 15 ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ϤⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲀⲒⲞ ⲚⲒⲘ. ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲚⲈϨⲘ ⲚⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲨϢⲞⲢⲠ. 16 ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲨⲚⲀ ⲚⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲦⲈϤⲘⲚⲦϨⲀⲢϢϨⲎⲦ ⲦⲎⲢⲤ. ⲈⲦⲢⲀⲢⲤⲘⲞⲦ ⲚⲚⲈⲦⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. 17 ⲠⲢⲢⲞ ⲆⲈ ⲚⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲠⲀⲦⲦⲀⲔⲞ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲒⲀⲦⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ. ⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ⲚⲀϤ ⲘⲚ ⲠⲈⲞⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ. 18 ⲦⲈⲒⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲀ ϮⲔⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲈⲦⲦⲀϨⲞ ⲘⲘⲞⲔ. ϪⲈ ⲈⲔⲈϨⲞⲔⲔ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲦⲘⲚⲦⲘⲀⲦⲞⲒ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲤ. 19 ⲈⲨⲚⲦⲀⲔ ⲘⲘⲀⲨ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲘⲚⲦⲤⲒⲚⲎⲆⲎⲤⲒⲤ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲤ. ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲔⲀⲀⲤ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲀⲨϢⲈ ⲚϨⲀⲤⲒⲈ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. 20 ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈ ϨⲨⲘⲈⲚⲀⲒⲞⲤ. ⲘⲚ ⲀⲖⲈⲜⲀⲚⲆⲢⲞⲤ. ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲒⲦⲀⲀⲨ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲈϤⲈⲠⲀⲒⲆⲈⲨⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘϪⲒⲞⲨⲀ.