Philemon 1

ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲈⲦⲘⲎⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲚ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲈⲨⲤϨⲀⲒ ⲘⲪⲒⲖⲎⲘⲰⲚ ⲠⲘⲈⲢⲒⲦ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚϢⲂⲢⲢϨⲰⲂ ⲘⲚ ⲀⲘⲪⲒⲀ ⲦⲘⲈⲢⲒⲦ ⲘⲚ ⲀⲢⲬⲒⲠⲠⲞⲤ ⲠⲈⲚϢⲂⲢⲘⲀⲦⲞⲒ. ⲘⲚ ⲦⲤⲞⲞⲨϨⲤ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲔⲎⲒ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲈⲒⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲔⲘⲈⲈⲨⲈ ϨⲚ ⲚⲀϢⲖⲎⲖ ⲈⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲈⲔⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲚ ⲦⲈⲔⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀⲔⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲐⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲚⲦⲈⲔⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲤⲈⲚⲈⲢⲄⲒ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲒⲢⲞⲨⲚⲞϬ ⲄⲀⲢ ⲚⲢⲀϢⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲞⲖⲤⲖ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲔⲀⲄⲀⲠⲎ. ϪⲈ ⲀⲚⲈⲤⲠⲖⲀⲄⲬⲚⲞⲚ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲔ ⲠⲤⲞⲚ. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲨⲚⲦⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲘⲠⲀⲢϨⲎⲤⲒⲀ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲈⲦⲈϢϢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚϨⲞⲨⲞ. ⲈⲒⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ. ⲈⲒⲞ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ϨⲰⲤ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲚⲞϬ ⲈⲢⲞⲔ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲈⲒⲘⲎⲢ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲞⲔ ϨⲀ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲒϪⲠⲞϤ ϨⲚ ⲚⲀⲘⲢⲢⲈ. ⲞⲚⲎⲤⲒⲘⲞⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲞ ⲚⲀⲔ ⲚⲀⲦϢⲀⲨ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈϤⲞ ⲚⲀⲔ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲒ ⲚϢⲀⲨ. ⲀⲒⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ϢⲀⲢⲞⲔ. ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲚⲀⲤⲠⲖⲀⲄⲬⲚⲞⲚ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲈⲒⲞⲨⲰϢ ⲈⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲀⲦⲎⲒ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢⲘϢⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲠⲈⲔⲘⲀ ϨⲚ ⲘⲘⲢⲢⲈ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲘⲠⲒⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲢ ⲖⲀⲀⲨ ⲀϪⲚ ⲦⲈⲔⲄⲚⲰⲘⲎ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲠⲈⲔⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϨⲦⲞⲢ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈϨⲚⲀⲔ. ⲘⲈϢⲀⲔ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀϤⲞⲨⲈ ⲘⲘⲞⲔ. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲢⲞⲤⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ. ϪⲈ ⲈⲔⲈϪⲒⲦϤ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ϨⲰⲤ ϨⲘϨⲀⲖ ⲀⲚ ϬⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲚⲀⲀⲀϤ ⲈϨⲘϨⲀⲖ ⲞⲨⲤⲞⲚ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ⲚⲀⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲒⲈ ⲞⲨⲎⲢ ϬⲈ ⲚⲀⲔ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲈϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ϮϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲔ ⲚⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲞⲤ ϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲦⲀϨⲈ. ⲈϢϪⲈ ⲀϤϪⲒⲦⲔ ⲆⲈ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲚⲞⲨϨⲰⲂ. ⲎⲞⲨⲚⲦⲀⲔ ⲈⲢⲞϤ. ⲠⲀⲒ ⲞⲠϤ ⲈⲢⲞⲒ. ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲀϬⲒϪ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲚⲀⲦⲞⲨⲈⲒⲞ ⲚⲀⲔ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲀϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲔⲚⲦⲞⲞⲦ ϨⲰⲰⲔ ⲚϨⲘⲞⲦ. ⲀⲒⲞ ⲠⲤⲞⲚ ⲈⲒⲈⲘⲦⲞⲚ ⲚϨⲎⲦ ϨⲀⲢⲞⲔ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ϮⲘⲦⲞⲚ ⲚⲚⲀⲤⲠⲖⲀⲄⲬⲚⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲈⲒⲔⲰ ⲚϨⲦⲎⲒ ⲈⲦⲈⲔⲘⲚⲦⲤⲦⲘⲎⲦ ⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲀⲔ. ⲈⲒⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲔⲚⲀⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ. ϨⲀⲘⲀ ⲆⲈ ⲚⲄⲤⲞⲂⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲞⲨⲘⲀ ⲚϢⲰⲠⲈ. ϮϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲦⲀⲀⲦ ⲚⲎⲦⲚ ⲚϨⲘⲞⲦ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲦⲚϢⲖⲎⲖ. ⲈⲠⲀⲪⲢⲀ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲞⲔ ⲠⲀϢⲂⲢⲀⲒⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲘⲚ ⲘⲀⲢⲔⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲢⲒⲤⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲘⲚ ⲆⲎⲘⲀⲤ ⲘⲚ ⲖⲞⲨⲔⲀⲤ ⲚⲀϢⲂⲢⲢϨⲰⲂ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀ