Colossians 1

ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲘⲚ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲤⲞⲚ. ⲈⲨⲤϨⲀⲒ ⲚⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦϨⲚ ⲔⲞⲖⲞⲤⲤⲀ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ. ⲦⲚϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲈⲚϢⲖⲎⲖ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲈⲢⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲈⲦⲂⲈ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲦⲔⲎ ⲚⲎⲦⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲤ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲘⲈ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦϤϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤϮⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲀⲨⲜⲀⲚⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲞⲚ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲒⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ⲈⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲈⲠⲀⲪⲢⲀ ⲠⲘⲈⲢⲒⲦ ⲠⲈⲚϢⲂⲢ ϨⲘϨⲀⲖ. ⲠⲀⲒ ⲈⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲠⲈ. ⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲘⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϨⲰⲰⲚ ϪⲒⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀⲚⲤⲰⲦⲘ ⲚⲦⲚⲖⲞ ⲀⲚ ⲈⲚϢⲖⲎⲖ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲦⲰⲂϨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲚϨⲎⲦ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ. ⲈⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲈⲦⲢⲀⲚⲀϤ ⲦⲎⲢϤ. ⲈⲦⲈⲦⲚϮⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲨⲜⲀⲚⲈ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲦⲈⲦⲚϬⲘϬⲞⲘ ϨⲚ ϬⲞⲘ ⲚⲒⲘ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲦⲀϪⲢⲞ ⲘⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲒⲘ. ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϨⲀⲢϢϨⲎⲦ. ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘⲠⲈⲒⲰⲦ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀϢⲈ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲈⲢⲒⲤ ⲘⲠⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲤ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲘ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲚⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲔⲀⲔⲈ. ⲈⲀϤⲠⲈⲚⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈϤⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲚϪⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲤⲰⲦⲈ ⲠⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲚⲞⲂⲈ. ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲐⲒⲔⲰⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲒⲀⲦⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲠϢⲢⲠ ⲘⲘⲒⲤⲈ ⲚⲤⲰⲚⲦ ⲚⲒⲘ. ϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚⲦⲀⲨⲤⲚⲦ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲚⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲒⲦⲈ ⲘⲘⲚⲦϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲀⲢⲬⲎ ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲦⲀ ⲠⲦⲎⲢϤ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲨⲤⲞⲚⲦⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲰ ϤϢⲞⲞⲠ ϨⲀⲦⲈⲨϨⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲀϤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲦⲀⲠⲈ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲦⲀⲢⲬⲎ ⲠϢⲢⲠ ⲘⲘⲒⲤⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲈ ⲈϤⲞ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ϪⲈ ⲚⲦⲀ ⲠϪⲰⲔ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲰϢ ⲈⲞⲨⲰϨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲈϨⲈⲦⲠ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲈⲢⲞϤ. ⲈⲀϤⲀⲀⲨ ⲚⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲘⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲈⲦϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚϢⲘⲘⲞ. ⲀⲨⲰ ⲚϪⲀϪⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲚ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀϤϨⲈⲦⲠ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲀⲢϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲦⲦⲰⲖⲘ ⲈⲘⲚ ⲚⲞⲂⲈ ϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲘⲠⲈϤⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ. ⲈϢϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲈ ⲤⲚⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲈⲚⲤⲈⲠⲰⲰⲚⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲦⲘⲈϤ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲚⲦ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲦϨⲀⲦⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲒϢⲰⲠⲈ ⲚⲀϤ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲔⲎⲢⲨⲜ ⲀⲨⲰ ⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ϮⲢⲀϢⲈ ϨⲚ ⲚⲀⲘⲔⲞⲞϨ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲀⲨⲈ ⲈⲒϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲈⲈⲠⲈ ⲚⲚⲈⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲚ ⲦⲀⲤⲀⲢⲜ. ϨⲀ ⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲒϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲤ ⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ. ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲈⲦⲢⲀϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲐⲎⲠ ϪⲒⲚ ⲚⲀⲒⲰⲚ. ⲘⲚ ⲚⲄⲈⲚⲈⲀ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϤⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲀⲘⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ϨⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ. ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲦⲚⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚϮⲤⲂⲰ ⲚⲠⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲦⲤⲀⲂⲞ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲒⲘ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲦⲀϨⲈ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈϮϨⲒⲤⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲈⲒⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈϤⲈⲚⲈⲢⲄⲒⲀ ⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒ ⲚϨⲎⲦ ϨⲚ ⲞⲨϬⲞⲘ.