2 Thessalonians 1

ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲘⲚ ⲤⲒⲖⲞⲨⲀⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲈⲨⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲚⲈⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲈⲨⲤ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϢϢⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲈϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ϪⲈ ϤⲘⲠϢⲀ ϪⲈ ⲤⲢϨⲞⲨⲈ ⲀⲨⲜⲀⲚⲈ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲤⲀϢⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲦⲎⲢⲦⲚ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲦⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲚ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲀⲦⲈⲦⲚϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲘⲚ ⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲈⲬⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲈⲨⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲘⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲠϨⲒⲤⲈ ϨⲀⲢⲞⲤ. ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲚ ⲠⲈ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲰⲰⲂⲈ ⲚⲞⲨⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲚⲚⲈⲦⲐⲖⲒⲂⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲘⲦⲞⲚ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲘⲘⲀⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲐⲖⲒⲂⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲘⲚ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈϤϬⲞⲘ. ϨⲚ ⲞⲨϢⲀϨ ⲚⲔⲰϨⲦ ⲈϤⲚⲀϮ ⲚⲞⲨⲔⲂⲀ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ⲚⲤⲀ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀϪⲒ ⲚⲞⲨϨⲀⲠ ⲚⲦⲀⲔⲞ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϨⲘ ⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϤϬⲞⲘ. ϨⲞⲦⲀⲚ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒ ⲈϪⲒⲈⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲈϤⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲢⲈⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ϪⲈ ⲀⲨⲦⲀⲚϨⲈⲦ ⲦⲈϤⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈϪⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈⲚϢⲖⲎⲖ ⲈⲠⲀⲒ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲢⲈⲦⲚⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲦⲰϨⲘ ⲀⲨⲰ ⲚϤϪⲈⲔ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲰϢ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲀⲨⲰ ⲠϨⲰⲂ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲞⲘ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.