2 Corinthians 1

ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲈⲨⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲦⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲞⲤ. ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲦⲀⲬⲀⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ. ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϤⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲚⲘⲘⲚⲦϢⲀⲚϨⲦⲎϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲤⲞⲠⲤ ⲚⲒⲘ. ⲠⲈⲦⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲚ ⲚⲈⲚⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ϪⲈ ⲈⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ϨⲰⲰⲚ ⲈⲤⲈⲠⲤ ⲚⲈⲦϨⲚ ⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲚⲒⲘ. ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲤⲞⲠⲤ ⲈⲦⲞⲨⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ϪⲈ ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲘⲘⲞⲔϨⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞϢ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲚ. ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϤⲢϨⲞⲨⲞ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲔⲈⲤⲞⲠⲤ. ⲈⲒⲦⲈ ⲆⲈ ⲤⲈⲐⲖⲒⲂⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲨⲐⲖⲒⲂⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲀ ⲠⲈⲦⲚⲤⲞⲠⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲚⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲒⲦⲈ ⲤⲈⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲨⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲀ ⲠⲈⲦⲚⲤⲞⲠⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒ ϨⲚ ⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲚⲒϨⲒⲤⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲀⲒ ϨⲰⲰⲚ ⲈⲦⲚϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲦⲀϪⲢⲎⲨ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲞⲤ ⲈⲚⲈⲘⲔⲞⲞϨ. ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲔⲈⲤⲞⲠⲤ. ⲚⲦⲚⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲢⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚⲦⲈⲚⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲚ ⲦⲀⲤⲒⲀ. ϪⲈ ⲀⲨⲂⲀⲢⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲠⲀⲢⲀⲦⲈⲚϬⲞⲘ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲦⲢ ⲈⲚⲞⲨⲈ ⲈⲠⲔⲈⲰⲚϨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲀⲚⲔⲀ ⲠⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲈⲒⲀⲦⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲚϢⲰⲠⲈ ⲈⲢⲈϨⲦⲎⲚ ⲔⲎ ⲈⲢⲞⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲚⲚⲢⲈϤⲘⲞⲞⲨⲦ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲞⲨϪⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲘⲞⲨ ⲚⲦⲈⲈⲒϬⲞⲦ. ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϤⲚⲀⲦⲞⲨϪⲞⲚ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲚⲚⲀϨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲒ ⲞⲚ ϤⲚⲀⲦⲞⲨϪⲞⲚ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚϢⲂⲢⲢϨⲰⲂ ϨⲀⲢⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲠⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲘ ⲠϨⲞ ⲚϨⲀϨ. ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲈⲚⲦⲀϤⲠⲰϨ ϢⲀⲢⲞⲚ. ⲈⲨⲈϢⲠϨⲘⲞⲦ ϨⲀⲢⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ϨⲀϨ ϨⲀⲢⲞⲚ. ⲠⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲦⲈⲚⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲞⲠ ⲘⲚ ⲞⲨⲦⲂⲂⲞ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲀⲚ ⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲚⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ϨⲀⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲈϮⲤϨⲀⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲰϢ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϮϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲤⲞⲞⲨⲚ ϢⲀⲂⲞⲖ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲨⲰⲚⲚ ⲀⲠⲞ ⲘⲈⲢⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈⲦⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲠⲰⲚ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲈⲈⲒⲚⲀϨⲦⲈ. ⲚⲈⲒⲞⲨⲰϢ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϪⲒ ⲘⲠⲘⲈϨ ⲤⲚⲀⲨ ⲚϨⲘⲞⲦ. ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ. ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚⲤⲈⲐⲠⲞⲒ ϨⲒⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ. ⲠⲀⲒ ϬⲈ ⲈⲀⲒⲞⲨⲀϢϤ ⲘⲎⲦⲒ ⲀⲒⲬⲢⲰ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲤⲀⲒ ⲎⲚⲈϮⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲎ ⲈⲈⲒⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲞⲞⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲤⲈ ⲚⲤⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲘⲞⲚ ⲚⲘⲘⲞⲚ. ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ϪⲈ ⲠⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀϤⲠⲰϨ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚⲞⲨⲤⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲘⲞⲚ. ⲠϢⲎⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦ ⲘⲚ ⲤⲒⲖⲞⲨⲀⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲘⲠϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲚⲈⲢⲎⲦ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲈ ⲠⲈⲦϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ ⲠⲈ ⲠϨⲀⲘⲎⲚ ⲈⲠϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲚ. ⲠⲈⲦⲦⲀϪⲢⲞ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀϨⲤⲚ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲦⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲘⲠⲀⲢⲎⲂ ⲘⲠⲈ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲚϨⲎⲦ. ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮⲈⲠⲒⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈϪⲚ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϪⲈ ⲈⲒϮⲤⲞ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲘⲠⲒⲈⲒ ϬⲈ ⲈⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲞⲤ. ⲞⲨⲬ ⲞⲦⲈⲒ ϪⲈ ⲈⲚⲞ ⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲈ ⲚⲈϢⲂⲢⲢϨⲰⲂ ⲘⲠⲈⲦⲚⲢⲀϢⲈ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ.