1 Corinthians 1

ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲦⲦⲀϨⲘ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲤⲰⲤⲐⲈⲚⲎⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲈⲨⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲞⲤ. ⲚⲈⲦⲦⲂⲂⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲦⲦⲀϨⲘ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲠⲒⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨ ⲚⲘⲘⲀⲚ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲀⲦⲈⲦⲚⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚϨⲎⲦϤ. ϨⲚ ϢⲀϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲒⲘ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀϪⲢⲞ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈⲦⲚϢⲰⲰⲦ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚϬⲰϢⲦ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲦⲀϪⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲘⲚ ⲚⲞⲂⲈ ϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϢⲀ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲈⲦⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ. ⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϪⲰ ⲘⲠⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲦⲎⲢⲦⲚ. ⲚⲦⲈⲦⲘⲠⲰⲢϪ ϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲂⲦⲰⲦ ϨⲘ ⲠⲒϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲚϮⲄⲚⲰⲘⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲀⲨⲦⲀⲘⲞⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲨⲦⲞⲨ ⲚⲚⲀⲬⲖⲞⲎ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚϮⲦⲰⲚ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲔⲎⲪⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲘⲎ ⲚⲦⲀⲨⲠⲰϢ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲘⲎ ⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲎⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲈⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲀⲨⲖⲞⲤ. ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ϪⲈ ⲘⲠⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲤⲀ ⲔⲢⲒⲤⲠⲞⲤ ⲘⲚ ⲄⲀⲒⲞⲤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈ ⲞⲨⲀ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲈⲠⲀⲢⲀⲚ. ⲀⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲔⲈⲎⲈⲒ ⲚⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲀ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ϬⲈ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲚϬⲈ. ⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲈⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲀⲚ ⲚϢⲀϪⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲈϤϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲞϬ ⲘⲈⲚ ⲠⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲀϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ. ⲚⲀⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲦⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ. ⲞⲨϬⲞⲘ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ. ϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϮⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲚⲤⲞⲪⲞⲤ. ⲦⲀⲀⲐⲈⲦⲈⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦⲤⲀⲂⲈ ⲚⲚⲤⲀⲂⲈⲈⲨ. ⲈϤⲦⲰⲚ ⲤⲞⲪⲞⲤ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲤⲨⲚⲌⲎⲦⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲘⲎ ⲘⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲒⲢⲈ ⲚⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲤⲞϬ. ⲈⲠⲈⲒⲆⲎ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲤⲞⲨⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ. ⲀϤⲢϨⲚⲀϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲨϪⲈ ⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲘⲚⲦⲤⲞϬ ⲘⲠⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ. ⲈⲠⲈⲒⲆⲎ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϨⲈⲚⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲚϨⲈⲖⲖⲎⲚ ⲆⲈ ⲈⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ. ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲚⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲚⲀⲨ ⲠⲈ. ⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲞϬ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲦⲀϨⲘ ⲘⲚ ⲚϨⲈⲖⲖⲎⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨϬⲞⲘ ⲚⲀⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ. ϪⲈ ⲦⲘⲚⲦⲤⲞϬ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲀⲂⲈ ⲦⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲚⲦϬⲰⲂ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤϪⲞⲞⲢ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲦⲈⲦⲚϬⲰϢⲦ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲈⲦⲚⲦⲰϨⲘ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϪⲈ ⲘⲚ ϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲘⲚ ϨⲀϨ ⲚⲆⲨⲚⲀⲦⲞⲤ. ⲘⲚ ϨⲀϨ ⲚⲈⲨⲄⲈⲚⲎⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲤⲞϬ ⲚⲦⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲞⲦⲠⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϮϢⲒⲠⲈ ⲚⲚⲤⲀⲂⲈⲈⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚϬⲰⲂ ⲚⲦⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲞⲦⲠⲞⲨ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϮϢⲒⲠⲈ ⲚⲚϪⲰⲰⲢⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚϨⲎⲔⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲤⲞϢϤ ⲚⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲞⲦⲠⲞⲨ. ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲔⲀⲦⲀⲢⲄⲈⲒ ⲚⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ. ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲤⲀⲢⲜ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲚ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲂⲂⲞ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲰⲦⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲠⲈⲦϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ.