Romans 1

1 ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲦⲦⲀϨⲘ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲠⲞⲢϪϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 2 ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲢⲠⲈⲢⲎⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϨⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ 3 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. 4 ⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲞϢϤ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲦⲂⲂⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ. 5 ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲚϪⲒ ⲚⲞⲨⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲚ ⲦⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲠⲤⲰⲦⲘ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲀ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ 6 ⲈⲦⲈⲦⲚⲎⲠ ϨⲚ ⲚⲀⲒ ϨⲰⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲀϨⲘ ϨⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ 7 ⲚⲈⲦϨⲚ ϨⲢⲰⲘⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈⲦⲦⲀϨⲘ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 8 ϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ϪⲈ ⲤⲈϮⲤⲞⲈⲒⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ. 9 ⲠⲀⲘⲚⲦⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈϮϢⲘϢⲈ ⲚⲀϤ ϨⲘ ⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲚⲐⲈ ⲀϪⲚⲰϪⲚ ⲈⲒⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ 10 ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲚ ⲚⲀϢⲖⲎⲖ ⲈⲒⲤⲞⲠⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲀϨⲒⲎ ⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. 11 ϮⲞⲨⲈϢⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲈϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲈⲠⲦⲀϪⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. 12 ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈⲦⲢⲈ ⲚⲤⲖⲤⲖ ⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲦϨⲚ ⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ ⲦⲰⲦⲚ ⲘⲚⲦⲰⲒ. 13 ϮⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϪⲈ ⲀⲒⲔⲀⲀⲤ ϨⲀⲈⲒⲀⲦ ⲚϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲔⲰⲖⲨ ⲘⲘⲞⲒ ϢⲀⲦⲈⲚⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲈϪⲠⲞ ⲚⲞⲨⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ϨⲘ ⲠⲔⲈϢⲰϪⲠ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. 14 ⲚϨⲈⲖⲖⲎⲚ ⲘⲚ ⲚⲂⲀⲢⲂⲀⲢⲞⲤ ⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲀⲐⲎⲦ ⲈⲨⲚⲦⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ 15 ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲞⲨⲢⲞⲦ ⲈⲦⲚⲘⲘⲀⲒ ⲈⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ϨⲰⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲈⲦϨⲚ ϨⲢⲰⲘⲎ. 16 ⲚϮϮϢⲒⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲞⲨϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲚ ⲚⲞⲨⲈⲒⲈⲚⲒⲚ. 17 ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲚⲀⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. 18 ⲦⲞⲢⲄⲎ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈϪⲘ ⲘⲚⲦϢⲀϤⲦⲈ ⲚⲒⲘ. ⲀⲨⲰ ⲠϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ 19 ϪⲈ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ. 20 ⲚⲈϤⲠⲈⲐⲎⲠ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲚⲦ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ϨⲚ ⲚⲈϤⲦⲀⲘⲒⲞ ⲈⲨⲚⲞⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲦⲈϤϬⲞⲘ ⲦⲈ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲘⲚⲦⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲦⲢⲈⲨϢⲰⲠⲈ ⲈⲘⲚⲦⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϪⲰ. 21 ϪⲈ ⲀⲨⲤⲞⲨⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ ϨⲰⲤ ⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲢⲠⲈⲦϢⲞⲨⲈⲒⲦ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲚⲀⲦⲤⲂⲰ ⲢⲔⲀⲔⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ. 22 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚ ϨⲈⲚⲤⲀⲂⲈ ⲀⲨⲢⲤⲞϬ. 23 ⲀⲨϢⲒⲂⲈ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚϨⲒⲔⲰⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈϢⲀϤⲦⲀⲔⲞ ϨⲒ ϨⲀⲖⲎⲦ ϨⲒ ⲦⲂⲚⲎ. ϨⲒ ϪⲀⲦϤⲈ. 24 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲚⲞⲨⲰϢ ⲚⲚⲈⲨϨⲎⲦ ⲈⲨⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲤⲒⲀ ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲰϢ ⲚⲚⲈⲨⲤⲰⲘⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. 25 ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨϢⲒⲂⲈ ⲚⲦⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠϬⲞⲖ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲘϢⲈ ⲘⲠⲤⲰⲚⲦ ⲠⲀⲢⲀ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲤⲰⲚⲦ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ϢⲀ ⲚⲒⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ. 26 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲀⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϨⲈⲚⲠⲀⲐⲞⲤ ⲈⲨⲤⲎϢ. ⲈⲒⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲨϨⲒⲞⲘⲈ ⲀⲨϢⲒⲂⲈ ⲘⲠϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲨⲪⲨⲤⲒⲤ ⲈⲨⲠⲀⲢⲀ ⲦⲈⲨⲪⲨⲤⲒⲤ. 27 ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲚⲈⲨⲔⲈϨⲞⲞⲨⲦ ⲀⲨⲔⲰ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲘⲠϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲪⲨⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲀⲨⲘⲞⲨϨ ⲘⲠⲈⲨⲘⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ. ϨⲈⲚϨⲞⲞⲨⲦ ⲘⲚ ϨⲈⲚϨⲞⲞⲨⲦ ⲈⲨⲢϨⲰⲂ ⲈⲦⲀⲤⲬⲨⲘⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲀⲨⲰ ⲦϢⲂⲈⲒⲰ ⲘⲠⲂⲈⲔⲈ ⲚⲦⲈⲨⲠⲖⲀⲚⲎ ⲈⲦⲈϢϢⲈ ⲈⲨϪⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. 28 ⲀⲨⲰ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲔⲀⲀϤ ⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲀⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲨϨⲎⲦ ⲚϪⲞⲞⲨⲦ ⲈⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲘⲈϢϢⲈ. 29 ⲈⲨϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲔⲀⲔⲒⲀ ϨⲒ ⲠⲞⲚⲎⲢⲒⲀ ϨⲒ ⲘⲀⲒⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲚⲖⲀ ϨⲒ ϨⲰⲦⲂ ϨⲒ ϮⲦⲰⲚ ϨⲒ ⲔⲢⲞϤ ⲚϨⲎⲦ ⲈϤϨⲞⲞⲨ. 30 ⲚⲢⲈϤⲔⲀⲤⲔⲤ ⲚⲢⲈϤⲔⲀⲦⲀⲖⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲀⲤⲦ ⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲢⲈϤⲤⲰϢ ⲚϪⲀⲤⲒϨⲎⲦ ⲚⲂⲀⲂⲈⲢⲰⲘ ⲚⲢⲈϤⲔⲰⲦⲈ ⲚⲤⲀ ⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲚⲤⲈⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲨⲈⲒⲞⲦⲈ. 31 ⲚⲀⲐⲎⲦ ⲚⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲀϨⲒⲎⲦ ⲚⲀⲦⲚⲀ 32 ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲰⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲘⲞⲨ. ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲤⲈⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈⲤⲨⲚⲈⲨⲆⲞⲔⲒ ⲞⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ.