Revelation 1

1 [—] 2 [—] 3 [—] ϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ 4 ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈϤⲤϨⲀⲒ ⲚⲚⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲀⲤⲒⲀ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲠⲈⲦϤϢⲞⲞⲠ ⲠⲈⲦⲈⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲠⲤⲀϢϤ ⲘⲠⲚⲀ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ 5 ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲘⲚⲦⲢⲈ ⲠⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲢⲠ ⲘⲘⲒⲤⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲚⲈⲢⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲈⲢⲒⲦⲚ ⲀⲨⲰ [ ] 6 [—] 7 ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲈϤⲚⲎⲨ ϨⲒϪⲚ ⲚⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲚⲦⲠⲈ ⲚⲦⲈⲂⲀⲖ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ [—] ⲚⲤⲈⲚⲈϨⲠⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲪⲨⲖⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ ϨⲀⲘⲎⲚ 8 [—] ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲠⲈⲦⲈⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲠⲠⲀⲚⲦⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ. 9 ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈⲦⲚⲤⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚϢⲂⲎⲢ ⲔⲞⲒⲚⲞⲚⲞⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲚ ⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲘⲠⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲒϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲚⲎⲤⲞⲤ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲦⲘⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 10 ⲀⲒϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲔⲨⲢⲒⲀⲔⲎ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲤⲘⲎ ϨⲒ ⲠⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ 11 ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲤϨⲀⲒ ⲤⲞⲨ ⲈⲨϪⲰⲰⲘⲈ ⲚⲄϪⲞⲞⲨ ⲤⲞⲨ ⲈⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲤⲘⲨⲢⲚⲀ ⲘⲚ ⲠⲢⲄⲀⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲐⲈⲀⲦⲒⲢⲀ ⲘⲚ ⲤⲀⲢⲆⲒⲤ ⲘⲚ ⲪⲒⲖⲀⲆⲈⲖⲪⲒⲀ ⲘⲚ ⲖⲀⲞⲆⲞⲔⲒⲀ. 12 ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲔⲦⲞⲒ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲦⲈⲤⲘⲎ ⲘⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲚⲦⲈⲢⲈⲒⲔⲦⲞⲒ ⲆⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲚⲚⲞⲨⲂ 13 ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ϨⲚ ⲦⲘⲎⲎⲦⲈ ⲚⲈ ⲚⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲈϤϬⲞⲞⲖⲈ ⲚⲞⲨϢⲚⲦⲞ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲚⲈϤⲈⲔⲈⲒⲂⲈ ⲚⲞⲨⲘⲞϪϨ ⲚⲚⲞⲨⲂ. 14 ⲈⲢⲈ ⲦⲈϤⲀⲠⲈ ⲞⲨⲞⲂϢ ⲘⲚ ⲠⲈϤϤⲰ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲤⲞⲢⲦ ⲚⲞⲨⲞⲂϢ ⲀⲨⲰ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲬⲒⲰⲚ ⲈⲢⲈ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ Ⲟ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϢⲀϨ ⲚⲔⲰϨⲦ 15 ⲈⲢⲈ ⲚⲈϤⲞⲨⲢⲎⲎⲦⲈ ⲈⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨϨⲞⲘⲚⲦ ⲚⲂⲀⲢⲰⲦ ⲈϤⲠⲞⲤⲈ ϨⲚ ⲞⲨϨⲢⲰ ⲈⲢⲈⲦⲈϤⲤⲘⲎ ⲞⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈϨⲢⲞⲞⲨ ⲚϨⲈⲚⲘⲞⲞⲨ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ 16 ⲈⲞⲨⲚ ⲤⲀϢϤ ⲚⲤⲒⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲈϤϬⲒϪ ⲚⲞⲨⲚⲀⲘ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲤⲎϤⲈ ⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈϤⲦⲀⲠⲢⲞ ⲈⲤⲦⲎⲘ ⲘⲪⲞ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲞ Ⲟ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲢⲎ ⲈⲦⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ϨⲚ ⲦⲈϤϬⲞⲘ. 17 ⲚⲦⲈⲢⲈⲒⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲒϨⲈ ϨⲀⲚⲈϤⲞⲨⲢⲎⲎⲦⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀⲖⲈⲦⲈϤϬⲒϪ ⲚⲞⲨⲚⲀⲘ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ. ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲠϨⲀⲈ 18 ⲠⲈⲦⲞⲚϨ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮⲞⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲚϢⲞϢⲦ ⲚⲦⲞⲞⲦ ⲘⲠⲘⲞⲨ ⲘⲚ ⲀⲘⲚⲦⲈ. 19 ⲤϨⲀⲒ ϬⲈ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ. 20 ⲠⲘⲎⲤⲦⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲤⲒⲞⲨ ⲚⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲀⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲚ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲤⲒⲞⲨ ⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲈ ⲚⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲈ.