Philippians 1

1 ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲘⲚ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲨⲤϨⲀⲒ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲚⲈⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ. 2 ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 3 ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲦⲚⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲦⲎⲢϤ. 4 ϨⲚ ⲚⲀⲤⲞⲠⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ. ⲈⲒⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲀⲤⲞⲠⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀϢⲈ 5 ⲈϪⲚ ⲦⲈⲦⲚⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ϪⲒⲚ ⲘⲠϢⲞⲢⲠ ⲚϨⲞⲞⲨ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨ. 6 ⲈⲒⲦⲎⲔ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠϨⲰⲂ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ. ϤⲚⲀϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 7 ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲠⲀⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚϢⲞⲞⲠ ϨⲘ ⲠⲀϨⲎⲦ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲀⲘⲢⲢⲈ ⲘⲚ ⲦⲀⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲘⲚ ⲠⲦⲀϪⲢⲞ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲤⲨⲄⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲚⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ. 8 ⲠⲀⲘⲚⲦⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲐⲈ ⲈϮⲞⲨⲈϢ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ϨⲚ ⲘⲘⲚⲦϢⲀⲚϨⲦⲎϤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 9 ⲀⲨⲰ ⲈⲒϢⲖⲎⲖ ⲈⲠⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲚ ⲀⲒⲤⲐⲎⲤⲒⲤ ⲚⲒⲘ. 10 ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲚⲚⲈⲦⲢⲚⲞϤⲢⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲂⲂⲎⲨ. ⲈⲘⲚ ⲚⲞⲂⲈ ϪⲒ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 11 ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 12 ϮⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ. ϪⲈ ⲚⲈϮ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲨⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲎ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. 13 ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲘⲢⲢⲈ ⲚⲤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϨⲘ ⲠⲈⲠⲢⲀⲒⲦⲰⲢⲒⲞⲚ ⲦⲎⲢϤ ⲘⲚ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲦⲎⲢϤ. 14 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲚⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲨⲦⲎⲔ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲚⲀⲘⲢⲢⲈ. ⲤⲈⲦⲞⲖⲘⲀ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲀϪⲚ ϨⲞⲦⲈ ⲈϪⲰ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 15 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨⲪⲐⲞⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲞⲨϮⲦⲰⲚ. ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲈϨⲚⲀⲨ ⲤⲈⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 16 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈⲒⲔⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. 17 ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨϮⲦⲰⲚ ⲈⲨⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲂⲂⲞ ⲀⲚ. ⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲞⲨⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲚⲚⲀⲘⲢⲢⲈ. 18 ⲈϢⲀⲢⲈ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ϢⲰⲠⲈ ⲠⲖⲎⲚ ϪⲈ ϨⲚ ⲤⲘⲞⲦ ⲚⲒⲘ ⲈⲒⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲖⲞⲈⲒϬⲈ ⲈⲒⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈ ⲤⲈⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ϮⲢⲀϢⲈ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϮⲚⲀⲢⲀϢⲈ. 19 ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲦⲚⲤⲞⲠⲤ ⲘⲚ ⲦⲬⲞⲢⲎⲄⲒⲀ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 20 ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲚ ⲦⲀϨⲈⲖⲠⲒⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲒϪⲒϢⲒⲠⲈ ϨⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲠⲀⲢϨⲎⲤⲒⲀ ⲚⲒⲘ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϤⲚⲀⲀⲒⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ⲈⲒⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲀⲰⲚϨ ⲈⲒⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲀⲘⲞⲨ. 21 ⲠⲰⲚϨ ⲄⲀⲢ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲀⲘⲞⲨ ⲞⲨϨⲎⲨ ⲠⲈ. 22 ⲈϢϪⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲀⲰⲚϨ ⲆⲈ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲠⲀⲒ ⲞⲨⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲚϨⲰⲂ ⲠⲈ. ⲈⲈⲒⲈⲀϢ ⲠⲈϮⲚⲀⲤⲞⲦⲠϤ. ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ. 23 ⲤⲈⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲨⲚⲦⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲈⲤⲚⲀⲨ. ⲠⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϤⲤⲞⲦⲠ ⲚϨⲞⲨⲞ. 24 ⲠϬⲰ ⲆⲈ ⲞⲚ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲒⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. 25 ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲚⲀϨⲦⲈ ⲈⲠⲀⲒ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϮⲚⲀϬⲰ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲘⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲎ ⲘⲚ ⲠⲢⲀϢⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. 26 ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲢϨⲞⲨⲞ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲎⲦ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲦⲢⲀⲈⲒ ⲞⲚ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. 27 ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲦⲈ ⲈⲒϢⲀⲚⲈⲒ ⲦⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲈⲒⲦⲈ ⲈⲚϮϨⲀⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ⲦⲀⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲈⲦⲚⲞⲨⲰ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲚ ⲞⲨⲮⲨⲬⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. 28 ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲢϨⲞⲦⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲦϮ ⲞⲨⲂⲎⲚ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲘⲀⲈⲒⲚ ⲘⲠⲈⲨⲦⲀⲔⲞ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲨϪⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ. 29 ϪⲈ ⲀⲨⲬⲀⲢⲒⲌⲈ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲠϨⲒⲤⲈ ⲞⲚ ⲈϪⲰϤ. 30 ⲈⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲒⲀⲄⲰⲚ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϨⲎⲦ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲚϨⲎⲦ.