Mark 1

1 ⲦⲀⲢⲬⲎ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ [ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ]. 2 ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲤⲎϨ ϨⲚ ⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮⲚⲀϪⲈⲨⲠⲀⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϨⲒϨⲎ ⲘⲘⲞⲔ ⲚϤⲤⲂⲦⲈ ⲦⲈⲔϨⲒⲎ. 3 ⲠⲈϨⲢⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲞⲨⲦⲚ ⲦⲈϨⲒⲎ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲨⲦⲚⲚⲈϤⲘⲞⲒⲦ. 4 ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈϤϮⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲘⲠϪⲀⲒⲈ ⲈϤⲔⲎⲢⲨⲤⲤⲈ ⲚⲞⲨⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲘⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲈⲠⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲚⲞⲂⲈ. 5 ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲂⲰⲔ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲚϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲚⲘⲚⲀ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨϪⲒ ⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ϨⲘ ⲠⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲠⲒⲈⲢⲞ ⲈⲨⲈⲜⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒ ⲚⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ. 6 ⲀⲨⲰ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲈⲢⲈϨⲈⲚϤⲰ ⲚϬⲀⲘⲞⲨⲖ ⲦⲞ ϨⲒⲰⲰϤ ⲈⲢⲈⲞⲨⲘⲞϪ ⲚϢⲀⲀⲢ ⲘⲎⲢ ⲈⲦⲈϤϮⲠⲈ. ⲈϤⲞⲨⲈⲘϢϪⲈ ϨⲒⲈⲂⲒⲰ ⲚϨⲞⲞⲨⲦ. 7 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤⲚⲎⲨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦϪⲞⲞⲢ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲈⲀⲚⲄⲞⲨϨⲒⲔⲀⲚⲞⲤ ⲀⲚ ⲈⲠⲀϨⲦ ⲈⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲞⲨⲤ ⲘⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨⲈ. 8 ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲈⲒϮⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲞⲞⲨ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲈϤⲚⲀⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ. 9 ⲀⲨⲰ ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲚⲦⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ϨⲘ ⲠⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲚⲦⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ 10 ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲘⲠⲘⲞⲞⲨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈϪⲰϤ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϬⲢⲞⲞⲘⲠⲈ 11 ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲠⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ⲈⲚⲦⲀⲠⲀⲞⲨⲰϢ ϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦⲔ 12 ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲀϤϪⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ 13 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϨⲚⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ ⲚϨⲘⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲈⲢⲈⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲘⲚ ⲚⲈⲐⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲈⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲀϤ. 14 ⲘⲚⲚⲤⲀⲚⲤⲈⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈϤⲔⲎⲢⲨⲤⲤⲈ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ 15 ϪⲈ ⲀⲠⲈⲨⲞⲒϢ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲀⲤϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ⲚⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. 16 ⲀⲨⲰ ⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲀⲦⲚⲦⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲚⲘⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲈⲨⲚⲞⲨϪϢⲚⲈ ⲈⲦⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲚⲈϨⲈⲚⲞⲨⲰϨⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲈ. 17 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲈⲒⲚ ⲞⲨⲈϨⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲢⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲞⲨⲰϨⲈ ⲚⲢⲈϤϬⲈⲠⲢⲰⲘⲈ. 18 ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲔⲀⲚⲈⲨϢⲚⲎⲨ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ 19 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲈⲐⲎ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨⲈⲒ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲌⲈⲂⲈⲆⲀⲒⲞⲤ ⲚⲘⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲚⲦⲞⲞⲨ ϨⲰⲞⲨ ⲈⲨϨⲘⲠϪⲞⲈⲒ ⲈⲨⲤⲞⲂⲦⲈ ⲚⲚⲈⲨϢⲚⲎⲨ 20 ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲔⲀⲠⲈⲨⲒⲰⲦ ⲌⲈⲂⲈⲆⲀⲒⲞⲤ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒ ⲘⲚⲚϪⲀⲒⲂⲈⲔⲈ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ 21 ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀϤϮⲤⲂⲰ ϨⲚ ⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ 22 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲤⲂⲰ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲨ ⲚⲐⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲞⲨϮⲤⲂⲰ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ϨⲰⲤⲈⲨⲚⲦϤⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲘⲀⲨ 23 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲚⲈⲨⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ϨⲚ ⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ 24 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϨⲢⲞⲔ ⲚⲘⲘⲀⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲚⲀⲌⲰⲢⲀⲒⲞⲤ ⲚⲦⲀⲔⲈⲒ ⲈⲦⲀⲔⲞⲚ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲔ ϪⲈ ⲚⲦⲔⲚⲒⲘ ⲚⲦⲔⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 25 ⲀⲨⲰ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲀϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲘⲢⲰⲔ ⲚⲄⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ 26 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲢⲀϨⲦϤ ⲈⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲢⲞⲞⲨ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ 27 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢϨⲞⲦⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲤⲈϢⲀϪⲈ ⲚⲘ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲒⲤⲞⲨⲤⲂⲰ ⲂⲂⲢⲢⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲔⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ϤⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰϤ 28 ⲀⲠⲈϤⲤⲞⲈⲒⲦ ⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ϨⲘ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ ⲘⲠⲔⲰⲦⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ. 29 ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲈⲒ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲘⲚⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲚⲘⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲘⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ 30 ⲦϢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎϪ ⲈⲤϨⲎⲘ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲤ. 31 ⲀϤϮⲠⲈϤⲞⲨⲞⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲞⲤ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲈⲀϤⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲈⲤϬⲒϪ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϨⲘⲞⲘ ⲀϤⲖⲞ ϨⲒⲰⲰⲤ ⲀⲤⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲀⲨ. 32 ⲢⲞⲨϨⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲠⲈ ⲈⲢⲈⲠⲢⲎ ⲚⲀϨⲰⲦⲠ ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲔϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲈⲢⲈⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲚⲘⲘⲀⲨ 33 ⲀⲨⲰ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲦⲎⲢⲤ ⲀⲤⲤⲰⲞⲨϨ ϨⲒⲢⲘⲠⲢⲞ ⲘⲠⲎⲒ. 34 ⲀϤⲐⲈⲢⲀⲠⲞⲨ ⲚⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲨⲘⲞⲔϨ ⲚϢⲰⲚⲈ ⲈⲨϢⲞⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲀϤⲚⲞϪⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲘⲀϤⲔⲀⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈϢⲀϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲈⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ 35 ⲀⲨⲰ ϨⲦⲞⲞⲨ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲘⲀ ⲚϪⲀⲒⲈ ⲀϤϢⲖⲎⲖ ⲘⲠⲚⲀⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ 36 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲰϤ ⲚϬⲒ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲘⲘⲀϤ ⲀⲨⲦⲀϨⲞϤ 37 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲤⲈⲔⲰⲦⲈ ⲚⲤⲰⲔ ⲦⲎⲢⲞⲨ 38 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ⲈⲔⲈⲘⲀ ⲈⲚⲔⲈⲦⲘⲘⲞ ⲈⲦϨⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲈⲔⲎⲢⲨⲤⲤⲈ ⲞⲚ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲈⲒϨⲰⲂ. 39 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϤⲔⲎⲢⲨⲤⲤⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲔⲈⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈϤⲚⲞⲨϪⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ 40 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ϢⲀⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈϤⲤⲞⲂϨ ⲈϤⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲔϢⲀⲚⲞⲨⲰϢ ⲔⲚⲀⲦⲂⲂⲞⲈⲒ 41 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϢⲚϨⲦⲎϤ ⲀϤⲤⲞⲨⲦⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲔⲰϨ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϮⲞⲨⲰϢ ⲦⲂⲂⲞ. 42 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀⲠⲈϤⲤⲰⲂⲀϨ ⲖⲞ ϨⲒⲰⲰϤ ⲀϤⲦⲂⲂⲞ. 43 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀϤϪⲞⲞⲨϤ ⲈⲂⲞⲖ 44 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϬⲰϢⲦ ⲘⲠⲢϪⲞⲞⲤ ⲚⲖⲀⲀⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲂⲰⲔ ⲚⲄⲦⲤⲀⲂⲞⲔ ⲈⲠⲞⲨⲎⲎⲂ ⲚⲄϪⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲔⲦⲂⲂⲞ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲨⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲀⲨ. 45 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲀⲢⲬⲈⲤⲐⲀⲒ ⲚⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲚϨⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲢⲠϢⲀϪⲈ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚϤⲦⲘϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈϤϨⲚϨⲈⲚⲘⲀ ⲚϪⲀⲒⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲚⲎⲨ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ.