Luke 1

1 ⲈⲠⲈⲒⲆⲎ ⲀϨⲀϨ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲈⲤϨⲀⲒ ⲚⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ϨⲢⲀⲈⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ 2 ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲈⲦⲞⲞⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ϪⲒⲚⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲘⲠϢⲀϪⲈ 3 ⲀⲒⲢϨⲚⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲰ ⲈⲀⲒⲞⲨⲀϨⲦ ⲚⲤⲀϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϪⲒⲚⲚϢⲞⲢⲠ ϨⲚ ⲞⲨⲰⲢϪ ⲈⲦⲢⲀⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ⲚⲀⲔ ⲞⲨⲀ ⲞⲨⲀ ⲔⲢⲀⲦⲒⲤⲦⲈ ⲐⲈⲞⲪⲒⲖⲈ. 4 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲔⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠⲰⲢϪ ⲚⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲔⲀⲐⲎⲔⲒ ⲘⲘⲞⲔ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. 5 ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲢⲢⲞ ⲚϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲎⲎⲂ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲌⲀⲬⲀⲢⲒⲀⲤ ⲈϤⲎⲠ ⲈⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲀⲂⲒⲀ. ⲈⲨⲚⲦϤⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚϢⲈⲈⲢⲈ ⲚⲀⲀⲢⲰⲚ ⲈⲠⲈⲤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲖⲒⲤⲀⲂⲈⲦ 6 ⲚⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲤⲚⲀⲨ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲘⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲰⲘⲀ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲨⲞⲨⲀⲀⲂ. 7 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲘⲘⲚⲦⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨⲀϬⲢⲎⲚ ⲦⲈ ⲈⲖⲒⲤⲀⲂⲈⲦ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲤⲚⲀⲨ ⲚⲈⲀⲨⲀⲒⲀⲈⲒ ⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲨϨⲞⲞⲨ. 8 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ϨⲚ ⲦⲦⲀⲜⲒⲤ ⲚⲚⲈϤϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ 9 ⲔⲀⲦⲀⲠⲤⲰⲚⲦ ⲚⲦⲘⲚⲦⲞⲨⲎⲎⲂ. ⲀⲤⲢ ⲈⲦⲰϤ ⲈⲦⲀⲖⲈϢⲞⲨϨⲎⲚⲈ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲢⲠⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. 10 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲢⲈⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ϢⲖⲎⲖ ⲘⲠⲤⲀ ⲚⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲀⲨ ⲘⲠϢⲞⲨϨⲎⲚⲈ. 11 ⲀⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲤⲀⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎ ⲢⲒⲞⲚ ⲘⲠϢⲞⲨϨⲎⲚⲈ. 12 ⲀϤϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲌⲀⲬⲀⲢⲒⲀⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϨⲞⲦⲈ ϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ. 13 ⲠⲈϪⲈⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ ⲌⲀⲬⲀⲢⲒⲀⲤ. ϪⲈ ⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲈⲔⲤⲞⲠⲤ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲔⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲖⲒⲤⲀⲂⲈⲦ ⲤⲚⲀϪⲠⲞ ⲚⲀⲔ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲀⲨⲰ ⲔⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ. 14 ⲞⲨⲚⲞⲨⲢⲀϢⲈ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲔ ⲚⲘⲞⲨⲦⲈⲖⲎⲖ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚϨⲀϨ ⲚⲀⲢⲀϢⲈ ⲈϪⲘⲠⲈϤϪⲠⲞ 15 ϤⲚⲀⲢⲞⲨⲚⲞϬ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲈϤⲤⲈⲎⲢⲠ ϨⲒⲤⲒⲔⲈⲢⲀ. ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲘⲞⲨϨ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ϪⲒⲚⲈϤϨⲚϨⲎⲦⲤ ⲚⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ 16 ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲔⲦⲈ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲨⲚⲞⲨⲦⲈ. 17 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ϤⲚⲀⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲀⲦⲈϤϨⲎ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲘⲦϬⲞⲘ ⲚϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲈⲔⲦⲞ ⲚⲚϨⲎⲦ ⲚⲚⲒⲞⲦⲈ ⲈⲚⲈⲨϢⲎⲢⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲦⲤⲰⲦⲘ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲚϨⲎⲦ ⲚⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ. ⲈⲤⲞⲂⲦⲈ ⲚⲞⲨⲖⲀⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈϤⲤⲂⲦⲰⲦ 18 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲈⲌⲀⲬⲀⲢⲒⲀⲤ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ. ϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨ ϮⲚⲀⲒⲘⲈ ⲈⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲀⲒⲢϨⲖⲖⲞ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲤϨⲒⲘⲈ ⲀⲤⲀⲒⲀⲈⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲤϨⲞⲞⲨ. 19 ⲀⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲄⲀⲂⲢⲒⲎⲖ ⲠⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ ⲈϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲔ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲀⲔ ⲚⲚⲀⲒ 20 ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲈⲔⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲔⲔⲰ ⲢⲢⲰⲔ ⲈⲘⲘⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲔ ⲈϢⲀϪⲈ ϢⲀⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ϪⲈⲘⲠⲔⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲚⲀϢⲀϪⲈ. ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ. 21 ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤϬⲰϢⲦ ϨⲎⲦϤ ⲚⲌⲀⲬⲀⲢⲒⲀⲤ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲰⲤⲔ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ. 22 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϤⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲨϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲈϤϪⲰⲢⲘ ⲞⲨⲂⲎⲨ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤϬⲰ ⲈϤⲞ ⲚⲘⲠⲞ. 23 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϤϢⲘϢⲈ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈϤⲎⲒ. 24 ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲈⲒϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲤⲰⲰ ⲚϬⲒ ⲈⲖⲒⲤⲀⲂⲈⲦ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲤϨⲞⲠⲤ ⲚϮⲞⲨ ⲚⲈⲂⲞⲦ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ 25 ϪⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲀⲤ ⲚⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀϤϬⲰϢⲦ ⲈϤⲒ ⲘⲠⲀⲚⲞϬⲚⲈϬ ϨⲚ ⲢⲢⲰⲘⲈ. 26 ϨⲘ ⲠⲘⲈϨⲤⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲈⲂⲞⲦ ⲀⲨϪⲞⲞⲨ ⲚⲄⲀⲂⲢⲒⲎⲖ ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲦⲈ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒ ⲈⲠⲈⲤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ. 27 ϢⲀⲞⲨⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲈⲀⲨϢⲠⲦⲞⲞⲦⲤ ⲚⲞⲨϨⲀⲒ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ. ⲀⲨⲰ ⲠⲢⲀⲚ ⲚⲦⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲠⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ. 28 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲚⲀⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲬⲀⲒⲢⲈ ⲦⲈⲚⲦⲀⲤϬⲚϨⲘⲞⲦ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲘⲘⲈ. 29 ⲚⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲀⲤϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲈϪⲘⲠϢⲀϪⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲤⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲀϢ ⲘⲘⲒⲚⲈ ⲠⲈ ⲠⲈⲒⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ. 30 ⲠⲈϪⲈⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ. ⲀϬⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ 31 ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲦⲈⲚⲀⲰⲰ ⲚⲦⲈϪⲠⲞ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. 32 ⲠⲀⲒ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲦϪⲞⲤⲈ. ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀϮ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ 33 ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲢⲢⲢⲞ ⲈϪⲘⲠⲎⲒ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂ ϢⲀⲚⲒⲈⲚⲈϨ. ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲚϨⲀⲎ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲈϤⲘⲚⲦⲢⲢⲞ. 34 ⲠⲈϪⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲘⲠⲒⲤⲞⲨⲚϨⲞⲞⲨⲦ. 35 ⲀⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲈϪⲰ ⲀⲨⲰ ⲦϬⲞⲘ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦϪⲞⲤⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲢϨⲀⲒⲂⲈⲤ ⲈⲢⲞ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲦⲈⲚⲀϪⲠⲞϤ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲤⲈⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 36 ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤⲈⲖⲒⲤⲀⲂⲈⲦ ⲦⲞⲨⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ⲚⲦⲞⲤ ϨⲰⲰⲤ ⲞⲚ ⲀⲤⲰⲰ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲘⲚⲦϨⲖⲖⲰ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲤⲘⲈϨⲤⲞⲞⲨ ⲚⲈⲂⲞⲦ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲦⲀⲒ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲀϬⲢⲎⲚ. 37 ϪⲈ ⲚⲚⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚϢⲀϪⲈ ⲢⲀⲦϬⲞⲘⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 38 ⲠⲈϪⲀⲤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲚⲄ ⲐⲘϨⲀⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲀⲢⲈⲤϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲈⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲔϢⲀϪⲈ . ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲤ. 39 ⲀⲤⲦⲰⲞⲨⲚⲤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲀⲢⲒⲀ ϨⲚ ⲚⲈⲒϨⲞⲞⲨ ⲀⲤⲂⲰⲔ ⲈⲦⲞⲢⲒⲚⲎ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ 40 ⲀⲤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲒ ⲚⲌⲀⲬⲀⲢⲒⲀⲤ ⲀⲤⲀⲤⲠⲀⲌⲈ ⲚⲈⲖⲒⲤⲀⲂⲈⲦ. 41 ⲀⲨⲰ ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲈⲖⲒⲤⲀⲂⲈⲦ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲀⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲔⲒⲘ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲈⲖⲒⲤⲀⲂⲈⲦ ⲘⲞⲨϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ 42 ⲀⲤϤⲒϨⲢⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲠⲈϪⲀⲤ ϪⲈ. ⲦⲈⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ⲚⲦⲞ ϨⲚ ⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲀⲨⲰ ϤⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲚϨⲎⲦⲈ 43 ϪⲈ ⲀⲚⲄⲚⲒⲘ ⲀⲚⲞⲔ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲦⲘⲀⲀⲨ ⲘⲠⲀϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲒ ⲈⲢⲀⲦ. 44 ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲢⲈⲦⲈⲤⲘⲎ ⲘⲠⲞⲨⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ ⲦⲀϨⲈⲚⲀⲘⲀⲀϪⲈ. ⲀⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲔⲒⲘ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲈⲖⲎⲖ ⲚϨⲎⲦ 45 ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲒⲀⲦⲤ ⲚⲦⲈⲚⲦⲀⲤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞⲨ ⲚⲀⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. 46 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϪⲒⲤⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. 47 ⲀⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲦⲈⲖⲎⲖ ⲈϪⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲤⲰⲦⲎⲢ 48 ϪⲈ ⲀϤϬⲰϢⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘⲠⲈⲐⲂⲂⲒⲞ ⲚⲦⲈϤϨⲘϨⲀⲖ. ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲒⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀⲦⲘⲀⲒⲞ ⲚϬⲒ ⲄⲈⲚⲈⲀ ⲚⲒⲘ 49 ϪⲈ ⲀϤⲒⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲚϨⲈⲚⲘⲚⲦⲚⲞϬ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲀⲂ 50 ⲠⲈϤⲚⲀ ϪⲒⲚⲞⲨϪⲰⲘ ϢⲀⲨϪⲰⲘ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲦⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ 51 ⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨϬⲞⲘ ϨⲘ ⲠⲈϤϬⲂⲞⲒ ⲀϤϪⲰⲰⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚϪⲀⲤⲒϨⲎⲦ ϨⲘ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲚⲈⲨϨⲎⲦ 52 ⲀϤϢⲞⲢϢⲢ ⲚⲚⲒⲆⲨⲚⲀⲤⲦⲎⲤ ϨⲒⲚⲈⲨⲐⲢⲞⲚⲞⲤ. ⲀϤϪⲒⲤⲈ ⲚⲚⲈⲦⲐⲂⲂⲒⲎⲨ. 53 ⲀϤⲦⲤⲒⲈ ⲚⲈⲦϨⲔⲀⲒⲦ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲀϤϪⲈⲨⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲈⲨϢⲞⲨⲈⲒⲦ 54 ⲀϤϮⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲠⲈϤϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲘⲠⲚⲀⲀ 55 ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲚⲒⲞⲦⲈ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. 56 ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲀⲤϬⲰ ϨⲀϨⲦⲎⲤ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲈⲂⲞⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲔⲞⲦⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲈⲒ. 57 ⲀⲠⲈⲨⲞⲒϢ ⲆⲈ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲖⲒⲤⲀⲂⲈⲦ ⲈⲦⲢⲈⲤⲘⲒⲤⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲤϪⲠⲞ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ. 58 ⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲤⲢⲘⲢⲀⲨⲎ ⲘⲚ ⲚⲈⲤⲢⲘⲢⲀⲒⲦⲈ ϪⲈ ⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲀϢⲈⲠⲈϤⲚⲀ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢⲀϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲤ. 59 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲈϨϢⲘⲞⲨⲚ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲨⲚⲀⲤⲂⲂⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈϤⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲌⲀⲬⲀⲢⲒⲀⲤ 60 ⲀⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲆⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ. 61 ⲠⲈϪⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲤ ϪⲈ. ⲘⲘⲚⲖⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲦⲞⲨⲢⲀⲒⲦⲈ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲈⲒⲢⲀⲚ. 62 ⲚⲈⲨϪⲰⲢⲘ ⲆⲈ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲈⲔⲞⲨⲈϢⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ. 63 ⲀϤⲀⲒⲦⲒ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲠⲒⲚⲀⲔⲒⲤ ⲀϤⲤϨⲀⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ. ⲀⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ. 64 ⲀⲢⲰϤ ⲆⲈ ⲞⲨⲰⲚ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲖⲀⲤ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲈϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 65 ⲀⲨϨⲞⲦⲈ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲎϨ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲔⲰⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲦⲞⲢⲒⲚⲎ ⲦⲎⲢⲤ ⲚϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲚⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲠⲈ ⲚⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ. 66 ⲀⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲔⲀⲀⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲈⲢⲈⲠⲈⲒϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲚⲀⲢⲞⲨ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲦϬⲒϪ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲈⲤϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲠⲈ. 67 ⲀⲌⲀⲬⲀⲢⲒⲀⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲘⲞⲨϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ. 68 ϪⲈ ϤⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ϪⲈⲀϤϬⲘⲠⲈϤϢⲒⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨⲤⲰⲦⲈ ⲘⲠⲈϤⲖⲀⲞⲤ 69 ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲚⲞⲨⲦⲀⲠ ⲚⲞⲨϪⲀⲒ ⲚⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲠⲈϤϨⲘϨⲀⲖ. 70 ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲀϪⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲦⲀⲠⲢⲞ ⲚⲚⲈϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϪⲒⲚⲈⲚⲈϨ 71 ⲚⲞⲨⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲚϪⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦϬⲒϪ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚ 72 ⲈⲈⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨⲚⲀ ⲘⲚ ⲚⲈⲚⲒⲞⲦⲈ ⲈⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲦⲈϤⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. 73 ⲠⲀⲚⲀϢ ⲚⲦⲀϤⲰⲢⲔ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ. ⲈϮⲐⲈ ⲚⲀⲚ 74 ⲀϪⲚϨⲞⲦⲈ ⲈⲀⲚⲚⲞⲨϨⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲚϪⲀϪⲈ ⲈϢⲘϢⲈ ⲚⲀϤ 75 ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲞⲠ ⲚⲘⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲘⲠⲈϤⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲚϨⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ. 76 ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ϨⲰⲰⲔ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲤⲈⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲔ ϪⲈ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲘⲠⲈⲦϪⲞⲤⲈ ⲔⲚⲀⲘⲞⲞϢⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲀⲐⲎ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲤⲞⲂⲦⲈ ⲚⲚⲈϤϨⲒⲞⲞⲨⲈ 77 ⲈϮ ⲚⲞⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨϪⲀⲒ ⲘⲠⲈϤⲖⲀⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ 78 ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲘⲚⲦϢⲀⲚϨⲦⲎϤ ⲘⲠⲚⲀⲀ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲦϤⲚⲀϬⲘ ⲠⲈⲚϢⲒⲚⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠϪⲒⲤⲈ 79 ⲈⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲚⲈⲦϨⲘ ⲠⲔⲀⲔⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲚ ⲐⲀⲒⲂⲈⲤ ⲘⲠⲘⲞⲨ. ⲈⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ⲚⲚⲈⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲈⲦⲈϨⲒⲎ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ. 80 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲆⲈ ϢⲎⲘ ⲀϤⲀⲨⲜⲀⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤϬⲘϬⲞⲘ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲆⲈ ⲠⲈ ϨⲚ ⲚϪⲀⲒⲈ ϢⲀⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ.