Jude 1

1 ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲈϤⲤϨⲀⲒ ⲘⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲚⲈⲦⲀϨⲘ ⲈⲦⲞⲨϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ 2 ⲠⲚⲀ ⲈϤⲈⲀϢⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ 3 ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲈⲒⲈⲒⲢⲈ ⲚⲀⲠⲀⲦⲀⲀⲦ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲈⲦⲢⲀⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲚⲞⲨϪⲀⲒ ϨⲒ ⲞⲨⲤⲞⲠ ⲀⲠⲈⲦⲈϢϢⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲢⲀⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲒⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲒϢⲈ ϨⲈϪⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ 4 ⲀϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲞϢⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲦⲞϬⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲒⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲈⲠⲈⲒⲔⲢⲒⲘⲀ ⲈϨⲈⲚⲚⲀⲤⲈⲂⲎⲤ ⲚⲈ ⲈⲨⲠⲰⲰⲚⲈ ⲚⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨϪⲰϨⲘ ⲀⲨⲰ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲠⲦⲎⲢϤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲨⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞϤ. 5 ϮⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲈⲦⲚⲢ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ϪⲈ[ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ] ⲀϤⲦⲞⲨϪⲈ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚⲔⲎⲘⲈ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ⲠⲘⲈϨⲤⲠ ⲤⲚⲀⲨ ⲚⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤⲦⲀⲔⲞⲞⲨ 6 ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲈⲨⲀⲢⲬⲎ ⲀⲨⲞⲦⲠⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠϨⲀⲠ ⲘⲠⲚⲞϬ ⲚϨⲞⲞⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚⲤⲚⲀⲨϨ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϨⲚ ⲞⲨϨⲦⲞⲘⲦⲘ 7 ⲚⲐⲈ ⲚⲤⲞⲆⲞⲘⲀ ⲘⲚ ⲄⲞⲘⲞⲢⲢⲀ ⲘⲚ ⲚⲔⲈⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲔⲰⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲀⲨⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲈ ϨⲰⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲤⲘⲞⲦ ⲚⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ⲈⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲀ ⲔⲈⲤⲀⲢⲜ ⲤⲈⲔⲎ ⲄⲀⲢ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϪⲒⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲚⲤⲘⲞⲦ ⲈⲀⲨϮ ϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲎⲚ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ 8 ϨⲞⲘⲀⲒⲰⲤ ⲚⲈⲒⲔⲈⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲨⲠⲈⲢⲈ ⲢⲀⲤⲞⲨ ⲚⲤⲀⲢⲜ ⲘⲚ ⲤⲈϪⲰϨⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲘⲚⲦϪⲞⲈⲒⲤ ⲤⲈⲀⲐⲎⲦⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲈⲞⲞⲨ ⲤⲈϪⲒ ⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞⲞⲨ 9 ⲘⲒⲬⲀⲎⲖ ⲆⲈ ⲠⲀⲢⲬⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲒ ϨⲀⲠ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲘⲠⲈϤⲦⲞⲖⲞⲘⲀ ⲈⲦⲢⲈϤⲈⲒⲚⲈ ⲚⲚⲞⲨϨⲀⲠ ⲚⲞⲨⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲀⲔ 10 ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲤⲈϪⲒ ⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲞⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈⲤⲘⲞⲦ ⲚⲚⲦⲂⲚⲞⲞⲨⲈ ⲤⲈⲦⲀⲔⲞ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ 11 ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲎⲚ ⲦⲈϨⲒⲎ ⲚⲔⲀⲒⲚ ⲀⲨϪⲰⲰⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲎⲚ ⲦⲈⲠⲖⲀⲚⲎ ⲘⲠⲂⲈⲔⲈ ⲚⲂⲀⲖⲀϨⲀⲘ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲀⲔⲞ ⲎⲚ ⲦⲀⲚⲦⲒⲖⲞⲄⲒⲀ ⲚⲔⲞⲢⲈ ϨⲈⲚⲢⲈϤⲔⲢⲘⲢⲘ ⲚⲢⲈϤϬⲈⲚ ⲀⲢⲒⲔⲈ ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲨⲈⲠⲈⲒⲐⲨⲘⲒⲀ 12 ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦϪⲀϨⲘ ⲎⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲨⲞⲨⲚⲞϤ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲀϪⲚ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲨϪⲰϨⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϨⲈⲚⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲈⲨϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲚⲈ ⲈⲢⲈϨⲈⲚⲦⲎⲨ ϨⲒⲞⲨⲈ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚϢⲎⲚ ⲈⲨϢⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚⲈ ⲚⲀⲦⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲀⲨⲘⲞⲨ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ ⲎⲚ ⲚⲈⲨⲚⲞⲨⲚⲈ 13 ⲚϨⲞⲈⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀϢⲦ ⲚⲦⲈ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲈⲨⲦⲀⲞⲨⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲨϢⲒⲠⲈ ⲚⲤⲒⲞⲨ ⲚⲦⲀⲨⲤⲰⲢⲘ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲤⲞⲂⲦⲈ ⲚⲀⲨ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲘⲠⲔⲀⲔⲈ ⲈⲦϨⲦⲘⲦⲰⲘ 14 ⲈⲚⲰⲬ ⲆⲈ ⲀϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲚⲚⲈⲒⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲠⲘⲈϨⲤⲀϢϤ ⲠⲈ ϪⲒⲚ ⲀⲆⲀⲘ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲎⲨ ⲎⲚ ⲚⲈϤⲦⲂⲀ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ 15 ⲈⲦⲢⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲚϤϪⲠⲒⲈ ⲮⲨⲬⲎ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲂⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨⲢ ϢⲀϤⲦⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲚϢⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲚⲀϢⲦ ⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲚⲢⲈϤⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲚⲀⲤⲈⲂⲎⲤ 16 ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚⲢⲈϤⲔⲢⲘⲢⲘ ⲚⲢⲈϤϬⲈⲚ ⲀⲢⲒⲔⲈ ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲨⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲨⲦⲀⲠⲢⲞ ϪⲒ ⲘⲚⲦϨⲢⲞⲨⲰ ⲈⲨⲢ ϢⲠⲎⲢⲈ ⲚⲤⲀ ϨⲈⲚϨⲞ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨϨⲎⲨ. 17 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲀⲢⲒ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲚϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲚⲈϤⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ϪⲞⲞⲨ ⲚϪⲒⲚ ϢⲞⲢⲠ 18 ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ϨⲚⲐⲀⲎ ⲚⲚⲈⲨⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲢⲈϤϪⲎⲢ ⲚⲎⲨ ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲨⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲚⲈⲨⲘⲚⲦϢⲀϤⲦⲈ 19 ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲠⲰⲢϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲈⲚⲮⲨⲬⲒⲔⲞⲤ ⲚⲈ ⲈⲘⲚⲦⲞⲨ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲘⲀⲨ 20 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲔⲰⲦ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲎⲚ ⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲖⲎⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ 21 ϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲎⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲚⲀ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲨⲰⲚϨ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ 22 ⲀⲨⲰ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲰⲔⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲎⲚ ⲦⲤⲞⲦⲈ 23 ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀ ⲚⲚⲈⲦϪⲒ ϨⲀⲠ ϨⲚ ⲞⲨϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲤⲦⲈ ⲚⲚⲈϢⲦⲎⲚ ⲈⲦϪⲀϨⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲎⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ 24 ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲢⲈϤϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲚϤⲦⲀϨⲰⲦⲚ ⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲀⲀⲂ ⲎⲚ ⲞⲨⲦⲈⲖⲎⲖ. 25 ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲚ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ϨⲀⲐⲎ ⲚⲚⲀⲒⲰⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ϪⲒⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲚⲀⲒⲰⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲀⲘⲎⲚ.