John 1

1 ϨⲚ ⲦⲈϨⲞⲨⲈⲒⲦⲈ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲚϬⲒ ⲠϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲠϢⲀϪⲈ. 2 ⲠⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈϨⲞⲨⲈⲒⲦⲈ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ϨⲀⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 3 ⲚⲦⲀⲠⲦⲎⲢϤ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲀϪⲚⲦϤ ⲘⲠⲈⲖⲀⲀⲨ ϢⲰⲠⲈ. ⲠⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ 4 ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲠⲈ ⲠⲰⲚϨ. ⲀⲨⲰ ⲠⲰⲚϨ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ⲚⲢⲢⲰⲘⲈ. 5 ⲀⲨⲰ ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ϤⲢⲞⲨⲞⲒⲚ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲔⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈ ⲠⲔⲀⲔⲈ ⲦⲀϨⲞϤ. 6 ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈⲀⲨⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ. 7 ⲠⲀⲒ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲨⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ϪⲈ ⲈϤⲈⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ. 8 ⲚⲈⲠ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲦⲞϤ ⲈϤⲈⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ. 9 ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ⲘⲘⲈⲈ ⲈⲦⲢⲞⲨⲞⲒⲚ ⲈⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. 10 ⲚⲈϤϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲤⲞⲨⲰⲚϤ. 11 ⲀϤⲒ ϢⲀⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨϤ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨϤ ⲚⲈ ϪⲒⲦϤ. 12 ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϪⲒⲦϤ ⲆⲈ ⲀϤϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲦⲢⲈⲨϢⲰⲠⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ. 13 ⲚⲀⲒ ⲈⲚϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲚⲈ ⲚⲞⲨⲰϢ ⲚⲤⲚⲞϤ ϨⲒ ⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲚⲢⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 14 ⲀⲨⲰ ⲠϢⲀϪⲈ ⲀϤⲢⲤⲀⲢⲜ ⲀϤⲞⲨⲰϨ ⲚⲘⲘⲀⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲬⲀⲢⲒⲤ ϨⲒ ⲘⲈ. 15 ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲈⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ϨⲀ ⲦⲀϨⲎ ϪⲈ ⲚⲈϤⲞ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞⲒ ⲠⲈ 16 ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈϤϪⲰⲔ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲎⲢⲚ ⲚⲦⲀⲚϪⲒ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲞⲨⲬⲀⲢⲒⲤ. 17 ϪⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ϨⲰⲰⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲈ ⲚⲦⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 18 ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲚⲈϨ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲔⲞⲨⲚϤ ⲘⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ Ⲡ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤϢⲀϪⲈ ⲈⲢⲞϤ. 19 ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ϢⲀⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚϨⲈⲚⲞⲨⲎⲎⲂ ⲚⲘ ϨⲈⲚⲖⲈⲨⲈⲒⲦⲎⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϪⲚⲞⲨϤ ϪⲈ ⲚⲦⲔⲚⲒⲘ. 20 ⲀⲨⲰ ⲀϤϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒ ⲀⲨⲰ ⲘⲠϤⲀⲢⲚⲀ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 21 ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ. 22 ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ϬⲈ ⲚⲦⲔ ⲚⲒⲘ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈϪⲒⲠⲞⲨⲰ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀ ⲞⲨⲞⲚ. ⲈⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲔ. 23 ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲦⲈ ⲦⲈⲤⲘⲎ ⲘⲠⲈⲦⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠϪⲀⲒⲈ ϪⲈ ⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ⲚⲦⲈϨⲒⲎ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. 24 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲚⲚⲈⲨϨⲞⲒⲚⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ 25 ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ϬⲈ ⲔⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. 26 ⲀⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲞⲞⲨ. ϤⲀϨⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲚ ⲦⲈⲦⲚⲘⲎⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ 27 ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲈⲒ ⲠⲀⲒ ⲈⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲚⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲞⲨⲤ ⲘⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨⲈ. 28 ⲚⲀⲒ ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲂⲎⲐⲀⲢⲀⲂⲀ ⲘⲠⲒⲔⲢⲞ ⲘⲠⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲚϨⲎⲦϤ. 29 ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀϤⲒ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. 30 ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ. ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲎⲨ ϨⲒ ⲠⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲒ ⲈⲀϤϢⲰⲠⲈ ϨⲀ ⲦⲀϨⲎ ϪⲈ ⲚⲈϤⲞ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞⲒ ⲠⲈ. 31 ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚⲈⲒⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲒⲈⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲞⲞⲨ. 32 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲈⲒⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲠⲚⲀ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϬⲢⲞⲞⲘⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲰϨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ. 33 ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚⲈⲒⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ ⲈⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲞⲞⲨ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲔⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈϤϬⲈⲈⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲦⲚⲀⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲘ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ 34 ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲤⲰⲦⲠ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 35 ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲞⲚ ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ 36 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϬⲰϢⲦ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲈⲒⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 37 ⲀⲠⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲤⲚⲀⲨ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. 38 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲔⲞⲦϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲒ ⲚⲈ ⲚⲤⲀⲞⲨ. ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ ⲠⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲈⲔⲞⲨⲎϨ ⲦⲰⲚ. 39 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲈⲒⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲨ ⲀⲨⲈⲒ ϬⲈ ⲀⲨⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈϤⲞⲨⲎϨ ⲦⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ϨⲀ ϨⲦⲎϤ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈ ⲠⲚⲀⲨ ⲚϪⲠ ⲘⲎⲦⲈ ⲠⲈ. 40 ⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈ ⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲚⲀⲨ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ. 41 ⲠⲀⲒ ⲀϤϨⲈ ⲈⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲀⲚϨⲈ ⲈⲘⲈⲤⲤⲒⲀⲤ ⲠⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 42 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲚⲦϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϬⲰϢⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲔ ϪⲈ ⲔⲎⲪⲀ ⲠⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. 43 ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲀϤϨⲈ ⲈⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲞⲨⲀϨⲔ ⲚⲤⲰⲈⲒ. 44 ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲨⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈ ϨⲚ ⲂⲎⲆⲤⲀⲒⲆⲀ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. 45 ⲀⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ϨⲈ ⲈⲚⲀⲐⲀⲚⲀⲎⲖ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲤϨⲀⲒ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲚϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ. 46 ⲠⲈϪⲈ ⲚⲀⲐⲀⲚⲀⲎⲖ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲈⲢⲈϢ ⲞⲨⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲠⲈϪⲈ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲚⲄⲚⲀⲨ. 47 ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀⲐⲀⲚⲀⲎⲖ ⲈϤⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ. ϪⲈ ⲈⲒⲤ ⲞⲨⲒⲤⲢⲀⲎⲖⲒⲦⲎⲤ ⲚⲀⲘⲈ ⲈⲘⲘⲚⲔⲢⲞϤ ⲚϨⲎⲦϤ 48 ⲠⲈϪⲈ ⲚⲀⲐⲀⲚⲀⲎⲖ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲈⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲦⲰⲚ. ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲘⲠⲀⲦⲈ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲔ ⲚϨⲞⲨⲚ ϨⲀ ⲦⲂⲰ ⲚⲔⲚⲦⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ. 49 ⲀⲚⲀⲐⲀⲚⲀⲎⲖ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ. ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. 50 ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ ⲚϨⲞⲨⲚ ϨⲀⲦⲂⲰ ⲚⲔⲚⲦⲈ ⲀⲔⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲔⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈⲦⲚⲀⲀⲀⲨ ⲈⲚⲀⲒ. 51 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲦⲠⲈ ⲈⲤⲞⲨⲎⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨⲚⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈϪⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ.