James 1

1 ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϤⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲘⲪⲨⲖⲎ ⲈⲦϨⲈⲚ ⲦⲆⲒⲀⲤⲠⲞⲢⲀ. ⲬⲀⲒⲢⲈⲦⲈ. 2 ⲞⲠϤ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲚⲢⲀϢⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚⲚⲈⲚⲠⲈⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲈⲨϢⲞⲂⲈ 3 ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲆⲞⲔⲒⲘⲎ ⲚⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲤⲢ ϨⲰⲂ ⲈⲨϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ. 4 ⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲆⲈ ⲘⲀⲢⲈⲤϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲞⲨⲚⲦⲀⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲚⲞⲨϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲖⲒⲞⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲈⲖⲈⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚϢⲀⲀⲦ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ 5 ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϢⲀⲀⲦ ⲚⲚⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲘⲀⲢⲈϤⲀⲒⲦⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϮ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲠⲖⲰⲤ ⲚϤⲚⲞϬⲚⲈϬ ⲀⲚ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀϮ ⲚⲀϤ 6 ⲘⲀⲢⲈϤⲀⲒⲦⲈⲒ ⲆⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚϤⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲠⲈⲦⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲈϤⲞ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϨⲞⲈⲒⲘ ⲚⲦⲈ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲈⲢⲈⲠⲦⲎⲨ ⲢⲰϨⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲈϤϢⲰⲰϬⲈ ⲘⲘⲞϤ 7 ⲘⲠⲈⲢⲦⲈⲢⲈϤⲘⲈⲈⲨⲈ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ϤⲚⲀϪⲒ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ 8 ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲚϨⲎⲦ ⲤⲚⲀⲨ ϤϢⲦⲢⲦⲰⲢ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈϤϨⲒⲞⲞⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ 9 ⲘⲀⲢⲈϤϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚϬⲒ ⲠⲤⲞⲚ ⲈⲦⲐⲂⲂⲒⲈⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϤϪⲒⲤⲈ 10 ⲀⲨⲰ ⲠⲢⲘⲀⲞ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϤⲐⲂⲂⲒⲞ ϪⲈ ϤⲚⲀⲞⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲞⲨϨⲢⲎⲢⲈ ⲚⲬⲞⲢⲦⲞⲤ 11 ⲀϤϢⲀ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲎ ⲘⲚ ⲠⲔⲀⲨⲘⲀ ⲀϤⲦⲢⲈ ⲠⲈⲬⲞⲢⲦⲞⲤ ϢⲞⲞⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϤϨⲢⲎⲢⲈ ⲀϤⲤⲢⲞϤⲢⲈϤ ⲠⲤⲀ ⲘⲠⲈϤϨⲞ ⲀϤⲦⲀⲔⲞ ⲦⲀⲒ ϨⲰⲰϤ ⲦⲈ ⲦⲐⲈ ⲘⲠⲢⲘⲀⲞ ⲈϤⲚⲀϨⲰϬⲈⲂ ⲎⲚ ⲚⲈϤϨⲒⲞⲞⲨⲈ 12 ⲚⲀⲒⲀⲦϤ ⲈⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲚⲀϤⲈⲒ ϨⲀ ⲞⲨⲠⲈⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲰⲠⲦ ϤⲚⲀϪⲒ ⲘⲠⲈⲔⲖⲞⲘ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲈⲢⲎⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲈⲦⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ. 13 ⲘⲠⲈⲢⲦⲈ ⲖⲈⲖⲀⲀⲨ ϪⲞⲞⲤ ⲈⲨⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲈⲨⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲈϤⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲘⲈϤⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲖⲀⲀⲨ 14 ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲨⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈϤⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨⲤⲰⲔ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨⲀⲠⲀⲦⲀ ⲘⲘⲞϤ 15 ⲈⲒⲦⲀ ⲦⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲀⲤⲰ ϢⲀⲤϪⲠⲞ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲘⲒⲤⲈ ⲘⲠⲘⲞⲨ. 16 ⲠⲈⲢⲠⲖⲀⲚⲀ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ 17 ϮⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲀⲨⲰ ⲦⲆⲞⲢⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲠⲈ ⲠⲈ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲚⲚⲈⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲠⲀⲒ ⲈⲦ ⲘⲘⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲀⲒⲂⲈⲤ ⲎϢⲒⲂⲈ ⲎⲢⲒⲔⲈ ϨⲀϨⲦⲎϤ 18 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲀϤϪⲠⲞ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲘⲈ ⲈⲦⲢⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲀⲨⲠⲀⲢⲬⲎ ⲚⲚⲈϤⲤⲰⲚⲦ 19 ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲈϤϬⲈⲠⲎ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲈϤⲞⲤⲔ ⲈϢⲀϪⲈ ⲈϤϨⲞⲢϢ ⲚⲚⲞⲨϬⲤ 20 ⲦⲞⲢⲄⲎ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲘⲈⲤⲢ ϨⲰⲂ ⲈⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 21 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲰ ⲚⲤⲰⲦⲚ ⲚⲆⲰⲖⲘ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲔⲀⲔⲒⲀ ⲚⲒⲘ ϨⲢⲀⲒ ⲎⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ ϢⲰⲠ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲘⲈ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲞⲨϪⲞ ⲚⲚⲈⲦⲘⲮⲨⲬⲎ 22 ϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲢⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲖⲀⲚⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ 23 ϪⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀ ⲞⲨⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲠⲈ ⲈⲚⲞⲨⲢⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠϨⲰⲂ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈϤⲦⲚⲦⲰⲚ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲠϨⲞ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲎⲚ ⲞⲨⲈⲒⲀⲖ 24 ⲀϤⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀϤⲢ ⲠⲰⲂϢ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲈϤⲞ ⲘⲘⲞⲤ 25 ⲠⲈⲚⲦⲀϤϬⲰϢⲦ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲈⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈⲘⲚϨⲈ ⲀϤϬⲰ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚⲦⲀϤⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ⲀϤⲢ ⲠⲰⲂϢ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠϨⲰⲂ ⲠⲀⲒ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲒⲀⲦϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϤϨⲰⲂ. 26 ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲚϤⲬⲀⲖⲒⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲘⲠⲈϤⲖⲀⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲀⲠⲀⲦⲀ ⲘⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲠⲀⲒ ⲠⲈϤϢⲘϢⲈ ϢⲞⲨⲈⲒⲦ 27 ⲠϢⲘϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲞ ⲚⲚⲀⲆⲰⲖⲘ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈϬⲘ ⲠϢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲞⲢⲪⲀⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲬⲎⲢⲀ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲈⲦⲢⲈϤϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲆⲰⲖⲘ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.