Galatians 1

1 ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲢⲰⲘⲈ ⲀⲚ. ⲞⲨⲆⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲢⲰⲘⲈ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. 2 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲚⲘⲘⲀⲒ ⲈⲚⲤϨⲀⲒ ⲚⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲄⲀⲖⲀⲦⲒⲀ. 3 ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 4 ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲀϤ ϨⲀ ⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲈ. ϪⲈ ⲈϤⲈⲦⲞⲨϪⲞⲚ ⲈⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲚ. ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ 5 ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲠⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ϢⲀ ⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ. 6 ϮⲢϢⲠⲎⲢⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲦⲈⲦⲚⲠⲰⲰⲚⲈ ⲚⲦⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲔⲈⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ 7 ⲈⲘⲚⲔⲈⲞⲨⲀ ϢⲞⲞⲠ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲈⲨϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲘⲘⲰⲦⲚ. ⲈⲨⲞⲨⲰϢ ⲈⲠⲈⲚⲈⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ 8 ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲚ ⲀⲚⲞⲚ. ⲎⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲚϤⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲎⲦⲚ ⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲚⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲈϤⲂⲎⲦ. 9 ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲚϢⲢⲠϪⲞⲞⲤ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲞⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲎⲦⲚ ⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒⲦϤ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲈϤⲂⲎⲦ. 10 ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲒⲠⲒⲐⲈ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ϪⲚⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲎⲈⲈⲒϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲈⲚⲈⲈⲒⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ϬⲈ ⲞⲚ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲈ ⲀⲚⲄ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 11 ϮⲦⲀⲘⲞ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲔⲀⲦⲀ ⲢⲰⲘⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ. 12 ⲞⲨⲆⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲀⲒϪⲒⲦϤ ⲀⲚ ⲚⲦⲚ ⲢⲰⲘⲈ. ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲤⲀⲂⲞⲒ ⲀⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 13 ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲀϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲒϨⲚⲦⲘⲚⲦⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲈⲈⲒⲆⲒⲰⲔⲈ ⲈⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲠⲈ ⲚⲤⲀ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲈⲒϢⲰϤ ⲘⲘⲞⲤ. 14 ⲈⲒⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲦⲈ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈϨⲞⲨⲈ ϨⲀϨ ⲚⲚⲀⲦⲀϬⲞⲦ ϨⲘ ⲠⲀⲄⲈⲚⲞⲤ. ⲈⲈⲒⲞ ⲚⲢⲈϤⲔⲰϨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲘⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲚⲚⲀⲈⲒⲞⲦⲈ. 15 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲢϨⲚⲀϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲠⲞⲢϪⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲒⲚⲈⲈⲒⲚϨⲎⲦⲤ ⲚⲦⲀⲘⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀϨⲘⲈⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϤϨⲘⲞⲦ 16 ⲈϬⲖⲠ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀϨⲦ ⲈⲤⲀⲢⲜ ϨⲒ ⲤⲚⲞϤ. 17 ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ϢⲀⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲦϨⲀⲦⲀϨⲎ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲒⲂⲰⲔ ⲈⲦⲀⲢⲀⲂⲒⲀ. ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲀⲒⲔⲦⲞⲒ ⲈⲆⲀⲘⲀⲤⲔⲞⲤ. 18 ⲘⲚⲚⲤⲀ ϢⲞⲘⲦⲈ ⲆⲈ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ ⲀⲒⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲔⲎⲪⲀ. ⲀⲨⲰ ⲀⲒϬⲰ ϨⲀϨⲦⲎϤ ⲘⲘⲚⲦⲎ ⲚϨⲞⲞⲨ. 19 ⲘⲠⲒⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈϬⲈ ϨⲚ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲒⲘⲎ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. 20 ⲚⲈϮⲤϨⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲚϮϪⲒϬⲞⲖ ⲀⲚ. 21 ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲀⲒⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲚⲒⲔⲖⲒⲘⲀ ⲚⲦⲤⲨⲢⲒⲀ ⲘⲚⲦ ⲔⲒⲖⲒⲔⲒⲀ. 22 ⲚⲈⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚϨⲞ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 23 ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲆⲒⲰⲔⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ϤⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲚⲈϤϢⲰϤ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲒⲦⲈ. 24 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϨⲎⲦ.