Ephesians 1

1 ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤⲤϨⲀⲒ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲈⲪⲈⲤⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. 2 ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 3 ϤⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲚ ϨⲚ ⲤⲘⲞⲨ ⲚⲒⲘ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. 4 ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤⲤⲞⲦⲠⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲀⲐⲎ ⲚⲦⲔⲀⲦⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲈⲦⲢⲈⲚϢⲰⲠⲈ ⲈⲚⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲚⲞ ⲚⲀⲦⲦⲰⲖⲘ ⲘⲠⲈϤⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ. 5 ⲈⲀⲨⲠⲞⲢϪⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲨⲘⲚⲦϢⲎⲢⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲦⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ. 6 ⲈⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲬⲀⲢⲒⲤ. ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤϮϨⲘⲞⲦ ⲚⲀⲚ ⲚϨⲎⲦⲤ ϨⲘ ⲠⲈϤⲘⲈⲢⲒⲦ ⲚϢⲎⲢⲈ. 7 ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲚϪⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲤⲰⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϤⲤⲚⲞϤ ⲠⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲚⲞⲂⲈ. ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈϤⲬⲀⲢⲒⲤ. 8 ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲢⲈⲤⲢϨⲞⲨⲞ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲚ ϨⲚ ⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲒⲘ. ϨⲒⲘⲚⲦⲢⲘⲚϨⲎⲦ. 9 ⲈⲀϤⲦⲀⲘⲞⲚ ⲈⲠⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ. ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤⲦⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲚⲦⲀϤⲔⲀⲀϤ ⲚϨⲎⲦϤ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ. 10 ⲈⲦⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲘⲠϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲈϪⲈⲔ ⲠⲦⲎⲢϤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲚⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦϤ. 11 ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲈⲀⲨⲠⲞⲢϪⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲦⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲈⲒ ⲘⲠⲦⲎⲢϤ. ⲔⲀⲦⲀ ⲠϢⲞϪⲚⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ 12 ⲈⲦⲢⲈⲚϢⲰⲠⲈ ⲈⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ⲘⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ. ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲀϨⲦⲈ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. 13 ⲠⲀⲒ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲘⲈ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲦⲚⲞⲨϪⲀⲒ. ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲈⲢⲎⲦ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. 14 ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲢⲎⲂ ⲚⲦⲈⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲈⲨⲤⲰⲦⲈ ⲚⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ⲘⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ. 15 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ. 16 ⲚϮⲖⲞ ⲀⲚ ⲈⲈⲒϢⲠϨⲘⲞⲦ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲈⲒⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ϨⲚ ⲚⲀϢⲖⲎⲖ. 17 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ. ⲈϤⲈϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲘⲚ ⲞⲨϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ 18 ⲈⲢⲈ ⲚⲂⲀⲖ ⲘⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ϪⲒ ⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲦⲈ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲠⲈϤⲦⲰϨⲘ. ⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲔⲖⲎ ⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. 19 ⲀⲨⲰ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲚⲦϬⲞⲦ ⲚⲦⲈϤϬⲞⲘ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲚ ⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒⲀ ⲘⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲈϤϬⲞⲘ. 20 ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲈⲚⲈⲢⲄⲈⲒ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲀϤⲐⲘⲤⲞϤ ϨⲒ ⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲞⲨⲈ. 21 ⲈϤϪⲞⲤⲈ ⲈⲀⲢⲬⲎ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ϬⲞⲘ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲘⲚ ⲦϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲒⲘ ϨⲒⲢⲀⲚ ⲚⲒⲘ ⲈϢⲀⲨⲦⲀⲨⲞϤ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲘ ⲠⲔⲈⲞⲨⲀ. 22 ⲀⲨⲰ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲀϤⲐⲂⲂⲒⲞⲞⲨ ϨⲀ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲠⲈ ϨⲀ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ 23 ⲈⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ. ⲠϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϨⲘ ⲠⲦⲎⲢϤ.