Colossians 2

1 ϮⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲀϢ ⲚϬⲞⲦ ⲠⲈ ⲠⲀⲄⲰⲚ ⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲘⲚ ⲚⲈⲦϨⲚ ⲖⲀⲞⲆⲒⲔⲒⲀ. ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲀϨⲞ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ. 2 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲘⲦⲞⲚ ⲈⲀⲨⲦⲀϪⲢⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲀⲨⲰ ⲈⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚⲒⲘ ⲘⲠⲦⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲦⲘⲚⲦⲤⲀⲂⲈ ⲈⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 3 ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨⲚϨⲎⲦϤ ⲚϬⲒ ⲚⲀϨⲰⲰⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲤⲞⲪⲒⲀ. ⲘⲚ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲈⲨϨⲎⲠ. 4 ⲠⲀⲒ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲈⲤⲰⲞⲨ. 5 ⲈϢϪⲈ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲄⲀⲢ ⲈⲚϮϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲈⲒⲢⲀϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲈⲒϬⲰϢⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲀⲜⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲦⲀϪⲢⲞ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲦϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 6 ⲚⲐⲈ ϬⲈ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ 7 ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲈ ⲚⲞⲨⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲔⲰⲦ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲀϪⲢⲎⲨ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲤⲀⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲢϨⲞⲨⲞ ϨⲚ ⲞⲨϢⲠϨⲘⲞⲦ. 8 ϬⲰϢⲦ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈ ⲞⲨⲀ ϢⲰⲠⲈ ⲈϤϢⲰⲖ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈⲪⲒⲖⲞⲤⲞⲪⲒⲀ ⲘⲚ ⲦⲀⲠⲀⲦⲎ ⲈⲦϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲔⲀⲦⲀ ⲘⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲤⲦⲞⲒⲬⲒⲞⲚ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲚⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲚ. 9 ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠϪⲰⲔ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲘⲚⲦⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲎϨ ⲚϨⲎⲦϤ ⲤⲰⲘⲀⲦⲒⲔⲰⲤ. 10 ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲦⲀⲠⲈ ⲚⲀⲢⲬⲎ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲒⲘ. 11 ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲂⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲂⲂⲈ ⲀϪⲚ ϬⲒϪ ϨⲘ ⲠⲔⲰⲔⲀϨⲎⲨ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ϨⲘ ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 12 ⲈⲀⲨⲦⲈⲘⲤ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲘⲘⲀϤ ϨⲘ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ. ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. 13 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞⲨⲦ ϨⲚ ⲘⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲘⲚ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲀⲢⲜ. ⲀϤⲦⲀⲚϨⲈⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲈⲀϤⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ. 14 ⲈⲀϤϤⲰⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲬⲒⲢⲞⲄⲢⲀⲪⲞⲚ ⲈⲦⲈⲢⲞⲚ ϨⲚ ⲚⲆⲞⲄⲘⲀ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲞⲨⲂⲎⲚ ⲀϤϤⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲘⲎⲦⲈ ⲀϤⲰϤⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ. 15 ⲈⲀϤⲔⲀⲀϤⲔⲀϨⲎⲨ ⲚⲚⲀⲢⲬⲎ ⲘⲚ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲈⲀϤⲦϪⲀⲈⲒⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢϨⲎⲤⲒⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. 16 ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ϬⲈ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲎϨⲚ ⲞⲨⲰⲘ ⲎϨⲚ ⲞⲨⲤⲰ ⲎϨⲚ ⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ ⲚϢⲀ ⲎⲚⲤⲞⲨⲀ ⲎⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ. 17 ⲚⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲀⲒⲂⲈⲤ ⲚⲚⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ. ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ 18 ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲂⲈⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ϨⲚ ⲞⲨⲐⲂⲂⲒⲞ ⲘⲚ ⲠϢⲘϢⲈ ⲚⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲈⲚⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲈⲒⲔⲎ ⲈϤϪⲞⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ ϨⲒⲦⲘ ⲠϨⲎⲦ ⲚⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ. 19 ⲀⲨⲰ ⲈⲚϤⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲀⲚ ⲚⲦⲀⲠⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲤ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲦⲢⲀ ⲘⲚ ⲘⲘⲢⲢⲈ ⲈⲨⲔⲰⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲀⲒⲀⲒ ϤⲀⲨⲜⲀⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨⲜⲎⲤⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 20 ⲈϢϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲤⲦⲞⲒⲬⲒⲞⲚ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀϨⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲆⲞⲄⲘⲀⲦⲒⲌⲈ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲚϨ. 21 ⲘⲠⲢϪⲰϨ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢϪⲒϮⲠⲈ. ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ. 22 ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲈⲨⲦⲀⲔⲞ ⲘⲠⲈⲦⲤⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ. ⲔⲀⲦⲀ ⲚϨⲰⲚ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲤⲂⲰ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ. 23 ⲚⲀⲒ ⲘⲈⲚ ⲈⲨⲚⲦⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲰϢ ⲚϢⲘϢⲈ. ⲘⲚ ⲞⲨⲐⲂⲂⲒⲞ. ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲦϮⲤⲞ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ϨⲚ ⲞⲨϮⲘⲎ ⲀⲚ ⲠⲢⲞⲤⲠⲤⲈⲒ ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ.