Acts 1

1 ⲠϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ⲚⲖⲞⲄⲞⲤ ⲀⲒⲦⲀⲘⲒⲞϤ Ⲱ ⲐⲈⲞⲪⲒⲖⲈ. ⲈⲦⲂⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲢⲬⲈⲒ ⲚⲀⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚϮⲤⲂⲰ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. 2 ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲀⲨⲀⲚⲀⲖⲀⲘⲂⲀⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲀϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲤⲞⲦⲠⲞⲨ. 3 ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲚⲦⲀϤⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲀⲨ ⲈϤⲞⲚϨ. ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲦⲢⲈϤⲘⲞⲨ ϨⲚ ϨⲀϨ ⲘⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚϨⲘⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 4 ⲀⲨⲰ ⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈϤⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲒⲖⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲦⲘⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϬⲰ ⲈⲠⲈⲢⲎⲦ ⲘⲠⲈⲒⲰⲦ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲦⲘⲈϤ ⲚⲦⲞⲞⲦ. 5 ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲘⲈⲚ ⲀϤⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲤⲈⲚⲀⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲚⲚⲤⲀ ϨⲀϨ ⲀⲚ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ϢⲀ ⲦⲠⲈⲚⲦⲎⲔⲞⲤⲦⲎ. 6 ⲚⲦⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲞⲨⲈⲒϢ ⲔⲚⲀϮ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. 7 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲰⲦⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲤⲞⲨⲚ ⲚⲈⲨⲞⲒϢ ⲘⲚ ⲚⲈⲬⲢⲞⲚⲞⲤ. ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲔⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲦⲈϤⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ. 8 ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲦⲚⲀϪⲒ ⲚⲞⲨϬⲞⲘ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲦⲚ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲒ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲘⲚ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲘⲚ ⲦⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲀ ⲀⲨⲰ ϢⲀ ⲀⲢⲎϪϤ ⲘⲠⲔⲀϨ. 9 ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲞⲞⲨ ⲀⲨⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ϪⲒⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϤⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ. 10 ⲈⲨⲈⲒⲞⲢⲘ ⲆⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲈϤⲂⲎⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ. ⲈⲒⲤ ⲢⲰⲘⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲚⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚϨⲂⲤⲰ ⲈⲨⲞⲨⲞⲂϢ. 11 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲞⲤ ⲀϨⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϬⲰϢⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲦⲀⲨϤⲒⲦϤ ⲚⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦϤⲚⲎⲨ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲐⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ. 12 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲦⲞⲞⲨ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲦⲞⲞⲨ ⲚⲚϪⲞⲈⲒⲦ. ⲈϤⲞⲨⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨϨⲒⲎ ⲚⲤⲀϢϤ ⲚϨⲞⲞⲨⲦⲚ. 13 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲦⲠⲈ ⲈⲚⲈⲨⲞⲨⲎϨ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲘⲚ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲘⲚ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲂⲀⲢⲐⲞⲖⲞⲘⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲘⲀⲐⲐⲀⲒⲞⲤ ⲒⲀⲔⲔⲰⲂⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲖⲪⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲌⲎⲖⲰⲦⲎⲤ ⲘⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲀⲔⲔⲰⲂⲞⲤ. 14 ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲨⲠⲢⲞⲤⲔⲀⲢⲦⲈⲢⲒ ⲈⲠⲈϢⲖⲎⲖ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲚ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲘⲀⲀⲨ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲨ. 15 ϨⲢⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲒϨⲞⲞⲨ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲦⲘⲎⲦⲈ ⲚⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲨⲚ ⲞⲨⲘⲎⲎ ϢⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲨⲚⲀⲢⲀϢⲈ ϪⲞⲨⲰⲦ ⲚⲢⲀⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ 16 ϪⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚⲈϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈ ⲦⲈⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲦⲀⲠⲢⲞ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲈⲦⲂⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲢⲈϤϪⲒⲘⲞⲈⲒⲦ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨϬⲰⲠⲈ ⲚⲒⲤ. 17 ϪⲈ ⲚⲈ ⲀⲨⲞⲠϤ ⲠⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲒ ⲘⲠⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ. 18 ⲠⲀⲒ ϬⲈ ⲀϤϢⲰⲠ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨϬⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲂⲈⲔⲈ ⲘⲠⲈϤϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϨⲈ ⲈϪⲘ ⲠⲈϤϨⲞ ⲀϤⲠⲰϢ ⲈⲦⲈϤⲘⲎⲦⲈ. ⲀⲚⲈⲦⲠⲈϤϨⲞⲨⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ. 19 ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲈⲒϨⲰⲂ ϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲎϨ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲤⲈⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠϬⲰⲘ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲀⲤⲠⲈ ϪⲈ ⲀⲔⲈⲖⲆⲀⲘⲀⲬ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϬⲰⲘ ⲘⲠⲈⲤⲚⲞϤ. 20 ϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ϨⲘ ⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲚⲚⲈⲮⲀⲖⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲈⲦⲈϤⲢⲤⲰ ϢⲰⲠⲈ ⲚϪⲀⲒⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲞⲨⲎϨ ϨⲚ ⲚⲈϤⲘⲀ ⲚϢⲰⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈϤⲘⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ ⲘⲀⲢⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀ ϪⲒⲦⲤ. 21 ϢϢⲈ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲚ. ϨⲘ ⲠⲈⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. 22 ⲈⲀϤⲀⲢⲬⲈⲒ ϪⲒⲚ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲀⲨϤⲒⲦϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲦⲞⲞⲦⲚ. ⲈⲦⲢⲈ ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲀⲒ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲀⲚ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲦⲈϤⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ. 23 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲀϨⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲒⲰⲤⲎⲤ ⲠⲈⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲂⲀⲢⲤⲀⲂⲀⲤ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨϮⲢⲒⲚϤ ⲈⲒⲞⲨⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲐⲒⲀⲤ. 24 ⲀⲨϢⲖⲎⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲪⲎⲦ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲀ ⲘⲠⲈⲒⲤⲚⲀⲨ. ⲠⲈⲚⲦⲀⲔⲤⲞⲦⲠϤ 25 ⲈϪⲒ ⲘⲠⲘⲀ ⲚⲦⲈⲒⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ. ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲚⲦⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲀϤⲠⲀⲢⲀⲂⲀ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲚϬⲒ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲈⲦⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈϤⲘⲀ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. 26 ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲀⲨ ⲚϨⲈⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲤ. ⲀⲠⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲤ ⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲘⲀⲐⲒⲀⲤ. ⲀⲨⲞⲠϤ ⲘⲚ ⲠⲘⲚⲦⲞⲨⲈ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ.