2 Timothy 1

1 ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲢⲎⲦ ⲘⲠⲰⲚϨ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. 2 ⲈϤⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲘⲈⲢⲒⲦ ⲚϢⲎⲢⲈ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲀⲔ ⲘⲚ ⲠⲚⲀ ⲀⲨⲰ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ. 3 ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈϮϢⲘϢⲈ ⲚⲀϤ ϪⲒⲚ ⲚⲀⲈⲒⲞⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲈⲤⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲚⲐⲈ ⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲔⲘⲈⲈⲨⲈ ⲀϪⲚⲰϪⲚ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲞⲠⲤ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ 4 ⲈⲒⲞⲨⲰϢ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ. ⲈⲈⲒⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲚⲈⲔⲢⲘⲈⲒⲎ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲘⲞⲨϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲢⲀϢⲈ. 5 ⲈⲒϪⲒ ⲘⲠⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲦⲚϨⲎⲦⲔ ⲀϪⲚ ϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲤⲞⲨⲰϨ ⲚϢⲞⲢⲠ ϨⲚ ⲦⲘⲀⲀⲨ ⲚⲦⲈⲔⲘⲀⲀⲨ ⲖⲰⲈⲒⲤ. ⲘⲚ ⲦⲈⲔⲘⲀⲀⲨ ⲈⲨⲚⲒⲔⲎ. ϮⲚⲀϨⲦⲈ ⲆⲈ ⲞⲚ ϪⲈ ⲤⲚϨⲎⲦⲔ. 6 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϮⲦⲢⲈⲔⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲦⲢⲈⲔϮ ⲞⲨⲢⲞⲦ ⲘⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲚϨⲎⲦⲔ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲦⲀⲖⲞ ⲚⲚⲀϬⲒϪ. 7 ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ϮⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲘⲚⲦϬⲰⲂ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚϬⲞⲘ. ϨⲒ ⲀⲄⲀⲠⲎ ϨⲒ ⲘⲚ ⲦⲢⲘⲚϨⲎⲦ. 8 ⲘⲠⲢϮϢⲒⲠⲈ ϬⲈ ⲚⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ. ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲀⲒ ⲠⲈⲦⲘⲎⲢ ⲚⲦⲀϤ. ⲀⲖⲖⲀ ϢⲠϨⲒⲤⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 9 ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲚϨⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀϨⲘⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲰϨⲘ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲚⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲚϨⲂⲎⲨⲈ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤⲦⲰϢ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲀⲐⲎ ⲚⲚⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. 10 ⲈⲀⲤⲞⲨⲰⲚϨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲈⲀϤⲞⲨⲰⲤϤ ⲘⲈⲚ ⲘⲠⲘⲞⲨ. ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲘⲚ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. 11 ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲔⲀⲀⲦ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲔⲨⲢⲎⲜ. ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲀϨ ϨⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. 12 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲈⲒϢⲰⲠ ⲚⲚⲈⲈⲒϨⲒⲤⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚϮϢⲒⲠⲈ ⲀⲚ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲒⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ϮⲦⲎⲦ ⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲀⲠⲀⲢⲀⲐⲎⲔⲎ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. 13 ϪⲒ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲈⲤⲘⲞⲦ ⲚⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲞⲨⲞϪ ⲈⲚⲦⲀⲔⲤⲞⲦⲘⲞⲨ ⲚⲦⲞⲞⲦ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. 14 ϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲠϬⲞⲒⲖⲈ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨⲎϨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ 15 ⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲨⲔⲀⲀⲦ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲀⲤⲒⲀ. ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲨⲄⲈⲖⲖⲞⲤ ⲘⲚ ϨⲈⲢⲘⲞⲄⲈⲚⲎⲤ. 16 ⲈⲢⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϮⲚⲞⲨⲚⲀ ⲘⲠⲎⲈⲒ ⲚⲞⲚⲎⲤⲒⲪⲞⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤϮⲘⲦⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲚϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ ⲀⲨⲰ ⲘⲠϤϮϢⲒⲠⲈ ⲚⲚⲀⲘⲢⲢⲈ. 17 ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲰⲘⲎ ⲀϤϬⲈⲠⲎ ⲈϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲒ ⲀϤϨⲈ ⲈⲢⲞⲒ. 18 ⲈⲢⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϮⲚⲀϤ ⲈϨⲈ ⲈⲨⲚⲀ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ.