2 Thessalonians 2

1 ⲦⲚⲤⲞⲠⲤ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϨⲀ ⲦⲠⲀⲢϨⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲢⲞϤ. 2 ⲈⲦⲘⲦⲢⲈⲦⲚⲔⲒⲘ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲘϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲘⲎⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲎⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲘⲎⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲚ ⲚⲐⲈ ϪⲈ ⲀⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ. 3 ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ϬⲈ ⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲖⲀⲀⲨ ⲤⲘⲞⲦ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲦⲘ ⲦⲀⲠⲞⲤⲦⲀⲤⲒⲀ ⲈⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲚϤϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲦⲀⲔⲞ. 4 ⲠⲀⲚⲦⲒⲔⲈⲒⲘⲈⲚⲞⲤ ⲈⲦϪⲒⲤⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲦⲈ ⲎⲞⲨⲞⲠ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲢⲠⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ. 5 ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ϪⲒ ⲚⲈⲒϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲈⲒϪⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲚⲀⲒ ⲠⲈ. 6 ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲦⲔⲀⲦⲈⲬⲈ ⲈⲦⲢⲈϤϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈϤⲞⲨⲞⲈⲒϢ. 7 ⲠⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲈⲚⲈⲢⲄⲒ ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ. ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲠⲈⲦⲔⲀⲦⲈⲬⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϢⲀⲚⲦϤⲖⲞ ⲚⲦⲘⲎⲦⲈ. 8 ⲀⲨⲰ ⲦⲞⲦⲈ ϤⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲀⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲦⲀⲔⲞϤ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲢⲰϤ. ⲀⲨⲰ ⲚϤⲔⲀⲦⲀⲢⲄⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ϨⲘ ⲠⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϤⲠⲀⲢϨⲞⲨⲤⲒⲀ. 9 ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲦⲈϤⲠⲀⲢϨⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲦⲞϤ ϢⲞⲞⲠ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒⲀ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ. ϨⲚ ϬⲞⲘ ⲚⲒⲘ. ⲘⲚⲘⲘⲀⲈⲒⲚ ⲘⲚ ⲚⲈϢⲠⲎⲢⲈ ⲚϬⲞⲖ. 10 ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲀⲠⲀⲦⲎ ⲚⲒⲘ ⲚϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲚⲚⲈⲦⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨϢⲰⲠ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲘⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ. 11 ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨⲈⲚⲈⲢⲄⲒⲀ ⲘⲠⲖⲀⲚⲎ ⲈⲦⲢⲈⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠϬⲞⲖ. 12 ϪⲈ ⲈⲨⲈⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲦⲘⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲀⲨⲦⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ϨⲘ ⲠϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ. 13 ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ϢϢⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲈϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ⲚⲦⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ϪⲈ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲈⲦⲠ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲂⲂⲞ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲘⲚ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲦⲈⲦⲘⲈ. 14 ⲈⲀϤⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲠⲀⲒ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲚⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈⲠⲞⲨϪⲀⲒ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 15 ⲀⲢⲀ ϬⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲘⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲈⲚⲦⲀⲚⲦⲤⲀⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲈⲒⲦⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠϢⲀϪⲈ. ⲈⲒⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ. 16 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲘⲈⲢⲒⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠⲤ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲬⲀⲢⲒⲤ. 17 ⲈϤⲈⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲚⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ. ⲀⲨⲰ ⲚϤⲦⲀϪⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲘⲚ ⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ.