2 Peter 1

1 ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϤⲤϨⲀⲒ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨ ϪⲒ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲦⲀⲒⲞ ⲚⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲦⲈⲚϨⲈ ϨⲚ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ. 2 ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲤⲈⲀϢⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. 3 ϨⲰⲤ ⲈⲀϤⲬⲀⲢⲒⲌⲈ ⲚⲀⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈϤϬⲞⲘ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲰⲚϨ ⲘⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤ ϨⲘ ⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲀⲢⲈⲦⲎ. 4 ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲬⲀⲢⲒⲌⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲚⲞϬ ⲚⲈⲈⲢⲎⲦ ⲈⲦⲀⲈⲒⲎⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲚⲔⲞⲒⲚⲞⲚⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲒⲤⲒⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲘⲠⲦⲀⲔⲞ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ 5 ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲚⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲈⲦⲚⲬⲰⲢⲎⲄⲈⲒ ⲚⲦⲀⲢⲈⲦⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲎⲚ ⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ϨⲢⲀⲒ ⲎⲚ ⲦⲀⲢⲒⲦⲎ 6 ⲦⲈⲚⲄⲢⲀⲦⲒⲀ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲎⲚ ⲦⲈⲄⲢⲀⲦⲒⲀ ⲦⲘⲚⲦⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲎⲚ ⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ 7 ⲦⲘⲚⲦⲘⲀⲒ ⲤⲞⲚ ⲆⲈ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲈϤϢⲈⲘϢⲈ ⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ϨⲢⲀⲒ ⲎⲚ ⲦⲘⲚⲦⲘⲀⲒ ⲤⲞⲚ 8 ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲢ ϨⲞⲨⲞ ⲚⲚⲈⲨⲚⲀϪⲒ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ⲀϪⲚ ϨⲰⲂ ⲞⲨⲆⲈ ⲀϪⲈⲚ ⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ 9 ⲠⲈⲦⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲀϤ ⲀⲚ ⲞⲨⲂⲖⲖⲈ ⲠⲈ ⲚϤⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚⲈⲀϤϪⲒ ⲚⲞⲨⲈϤϢⲈ ⲘⲠⲦⲂⲂⲞ ⲚⲚⲈϤϢⲞⲢⲠ ⲚⲚⲞⲂⲈ 10 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲤⲠⲞⲨⲆⲀⲌⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲠⲞ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲤⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲰϨⲘ ⲘⲚ ⲦⲈⲦⲚⲘⲚⲦⲤⲰⲠⲦ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚⲚⲀϨⲈ ⲀⲚ ⲈⲚⲈϨ. 11 ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲦⲐⲈ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϮ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲈ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈϨⲒⲎ ⲚⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ 12 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϮⲚⲀϤⲈⲒ ⲢⲞⲞⲨϢ ⲚⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲢ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲔⲀⲒⲠⲈⲢ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲎⲚ ⲦⲘⲈ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ 13 ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲚ ⲈⲪⲞⲤⲞⲚ ⲈⲒϨⲘ ⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚϢⲰⲰⲠⲈ ⲈⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲢ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ 14 ⲈⲒⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϮⲚⲀⲔⲰ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲘⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ⲎⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲀϤⲦⲀⲘⲞⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ 15 ϮⲚⲀⲤⲠⲞⲨⲆⲀⲌⲈ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲈⲦⲢⲀⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲘⲠⲢⲠ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲚⲀⲒ 16 ⲚⲦⲀⲚⲚⲞⲨⲀϨⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲤⲀ ϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲀⲨⲦⲂⲦⲰⲂⲞⲨ ⲀⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲠⲀⲢϨⲞⲨⲤⲒⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲦⲘⲚⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ 17 ⲈⲀϤϪⲒ ⲚⲦⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲚⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ⲘⲚ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ ⲈⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲚⲞⲨⲤⲘⲎ ⲚⲦⲈⲒⲘⲈⲒⲚⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞϬ ⲚⲈⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲠⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲀⲠⲀⲞⲨⲰϢ ϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦϤ. 18 ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲈⲒⲤⲘⲎ ⲚⲦⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲎⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲚϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀϤ ϨⲘ ⲠⲦⲞⲞⲨ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ 19 ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲠⲀⲒ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲈⲦⲚϮ ϨⲦⲎⲦⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϨⲎⲂⲤ ⲈϤⲘⲞⲨϨ ⲎⲚ ⲞⲨⲘⲀ ⲚⲔⲀⲔⲈ ϢⲀⲚⲦⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲢ ⲞⲨⲞⲈⲒⲚ. ⲚⲦⲈⲠⲤⲞⲨ ⲚϨⲦⲞⲞⲨⲈ ϢⲀ ⲎⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ 20 ⲠⲀⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲚⲒⲘ ⲚⲄⲢⲀⲪⲎ ⲘⲈⲢⲈⲠⲈⲤⲂⲰⲖ ϢⲰⲠⲈ ϨⲀⲢⲞⲤ ⲘⲀⲨⲀⲀⲤ 21 ⲚⲦⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲘⲠⲈⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲎⲚ ⲞⲨⲰϢ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀⲨϢⲀϪⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲠⲞⲨⲚⲦⲈ ⲈⲨⲔⲒⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ.