2 John 1

1 ⲠⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈϤⲤϨⲀⲒ ⲚⲈⲔⲖⲈⲔⲦⲎ ⲔⲨⲢⲒⲀ ⲘⲚ ⲚⲈⲤϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲘⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨⲤⲞⲨⲈⲚ ⲦⲘⲈ 2 ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲈ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲞⲚ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ 3 ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲞⲚ ⲘⲚ ⲠⲚⲀ ⲀⲨⲰ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲒⲰⲦ ϨⲢⲀⲒ ⲎⲚ ⲞⲨⲘⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ 4 ⲀⲒⲢⲀϢⲈ ⲘⲘⲀⲦⲈ ϪⲈ ⲀⲒϨⲈ ⲈϨⲞⲒⲚⲈ ⲎⲚ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲎⲚ ⲞⲨⲘⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲀⲚϪⲒ ⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲒⲰⲦ 5 ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲞⲚ ϮⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲞ ⲔⲨⲢⲒⲀ ϨⲰⲤ ⲈⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲈ ⲀⲚ ⲚⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲀⲒ ⲚⲈⲨⲚⲦⲀⲚⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϪⲒⲚ ϢⲞⲢⲠ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲘⲈⲢⲒ ⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ 6 ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲘⲞⲞϢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ϪⲒⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲚⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲤ 7 ϪⲈ ⲀⲨⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲘⲠⲖⲀⲚⲞⲤ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲈⲒ ⲀⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲎⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲖⲀⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲚⲦⲒⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ 8 ϮϨⲦⲎⲦⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲢⲘ ⲚⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲀⲨ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϪⲒ ⲘⲠⲂⲎⲔⲈ ⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ 9 ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲈⲢ ϢⲞⲢⲠ ⲚϤⲦⲘϬⲰ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚⲦϤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈⲦⲚⲀϬⲰ ⲎⲚ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲠⲀⲒ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠϢⲎⲢⲈ 10 ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚϤⲦⲘⲈⲒⲚⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲦⲈⲒⲤⲂⲰ ⲘⲠⲈⲢϪⲒⲦϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲎⲒ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲀⲒⲢⲈ 11 ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲀⲒⲢⲈ ϤⲞ ⲚⲔⲞⲒⲚⲞⲚⲞⲤ ⲈⲚⲈϤϨⲈⲂⲎⲨⲈ ⲈⲐⲞⲞⲨ 12 ⲞⲨⲚϮ ϨⲀϨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲒⲞⲨⲰϢ ⲈⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲘⲈⲖⲀ ⲘⲚ ⲞⲨⲬⲀⲢⲦⲎⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϮϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲚⲦⲀⲠⲢⲞ ϨⲒ ⲦⲀⲠⲢⲞ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈⲠⲀⲢⲀϢⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ 13 ⲤⲈϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲞ ⲚϬⲒ ⲚⲈϢⲎⲢⲈ ⲚⲈⲔⲖⲈⲔⲦⲎ ⲦⲞⲨⲤⲰⲚⲈ.