2 Corinthians 2

1 ⲀⲒⲔⲢⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲒ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲘⲈⲒ ⲞⲚ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲖⲨⲠⲎ. 2 ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲚⲀⲖⲨⲠⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ. ⲈⲒⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀⲈⲨⲪⲢⲀⲚⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲠⲈⲦⲚⲀⲖⲨⲠⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦ. 3 ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲈⲚⲦⲀⲒⲤⲈϨ ⲠⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲀⲈⲒ ⲦⲀⲖⲨⲠⲈⲒ ⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲈϢϢⲈ ⲈⲦⲢⲀⲢⲀϢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ. ⲈⲒⲔⲰ ⲚϨⲦⲎⲒ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲀⲢⲀϢⲈ ⲠⲰⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲠⲈ. 4 ⲈⲂⲞⲖ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲐⲖⲒⲮⲒⲤ. ⲘⲚ ⲞⲨⲖⲰϪϨ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲒⲦⲚ ϨⲀϨ ⲚⲢⲘⲈⲒⲎ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲀⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲖⲨⲠⲈⲒ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲈⲒⲘⲈ ⲈⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀⲈⲒⲤ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ. 5 ⲈϢϪⲈ ⲀⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲖⲨⲠⲈⲒ ⲚⲦⲀϤⲖⲨⲠⲈⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲠⲞ ⲘⲈⲢⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲈⲚⲚⲀⲈⲠⲒⲂⲀⲢⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ. 6 ⲦⲈⲒⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲒⲀ ϬⲈ ⲢⲰϢⲈ ⲈⲠⲀⲒ ⲦⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ. 7 ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲦⲈⲦⲚⲔⲰ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲈⲠⲤⲰⲠϤ. ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠϨⲞⲨⲈ ⲖⲨⲠⲈⲒ ⲚⲤⲈⲰⲘⲔ ⲘⲠⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ. 8 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲘⲀⲦⲀϪⲢⲞ ⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ. 9 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲈⲒⲘⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲆⲞⲔⲒⲘⲎ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲤⲦⲘⲎⲦ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. 10 ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲔⲰ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϮⲔⲰ ϨⲰ. ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲀⲒⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲒ ⲔⲀⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠϨⲞ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 11 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲨϨⲞⲨⲢⲰⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ. ⲚⲦⲚⲞⲂϢ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲚⲈϤⲘⲈⲈⲨⲈ. 12 ⲚⲦⲈⲢⲒⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲢⲰⲀⲤ ⲈⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲢⲞ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲀⲒ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. 13 ⲘⲠⲒⲘⲦⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲈ ⲘⲠⲒϨⲈ ⲈⲦⲒⲦⲞⲤ ⲠⲀⲤⲞⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲢⲒ ⲀⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲀⲨ ⲀⲒⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ. 14 ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲎⲠ ⲠⲀⲒ ⲈⲦϪⲀⲒⲞ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲤⲦⲞⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲚ ϨⲘ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ. 15 ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲤϮⲚⲞⲨϤⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲀⲦⲀⲔⲞ. 16 ⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲚⲤⲦⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲞⲨ ⲈⲠⲘⲞⲨ. ⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲤⲦⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲰⲚϨ ⲈⲠⲰⲚϨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲀⲒ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲘⲠϢⲀ. 17 ⲚⲚⲈⲚⲞ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲐⲈ ⲚϨⲀϨ ⲈⲦⲞ ⲚⲈϢⲰⲦ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲂⲂⲞ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚϢⲀϪⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.