1 Thessalonians 1

1 ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲘⲚ ⲤⲒⲖⲞⲨⲀⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲈⲨⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲚⲈⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲈⲨⲤ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ. 2 ⲦⲚϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ. ⲈⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲚϢⲖⲎⲖ ⲀϪⲚ ⲰϪⲚ. 3 ⲈⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲈⲨⲈ ⲘⲠϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲘⲚ ⲠϨⲒⲤⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲘⲚ ⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ. 4 ⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲘⲚⲦⲤⲰⲦⲠ 5 ϪⲈ ⲠⲈⲚⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠϤϢⲰⲠⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲦⲔⲈϬⲞⲘ ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲚ ⲞⲨⲦⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲚⲀϢⲰϢ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲚϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. 6 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲚⲦⲰⲚ ⲈⲢⲞⲚ. ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲈⲚⲀϢⲰⲤ ⲘⲚ ⲞⲨⲢⲀϢⲈ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. 7 ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲘⲞⲦ ⲚⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ. ⲘⲚ ⲦⲀⲬⲀⲒⲀ. 8 ⲚⲦⲀ ⲠϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϮⲤⲞⲈⲒⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲚ ⲦⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ ⲘⲚ ⲦⲀⲬⲀⲒⲀ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲦϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲤⲢⲤⲞⲈⲒⲦ ϨⲚ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲚⲦⲘⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚϪⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲨ. 9 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲤⲈϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲚⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲈⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲈⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲈ. 10 ⲀⲨⲰ ⲈϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲚⲀϨⲘⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲞⲢⲄⲎ ⲈⲦⲚⲎⲨ.