1 Peter 1

1 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϤⲤϨⲀⲒ ⲚⲚⲤⲰⲦⲠ ⲈⲦⲞⲨⲎϨ ϨⲚ ⲦⲆⲒⲀⲤⲠⲞⲢⲀ ⲘⲚ ⲦⲠⲞⲚⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲦⲄⲀⲖⲀⲦⲒⲀ ⲘⲚ ⲦⲔⲀⲠⲠⲀⲆⲞⲔⲒⲀ ⲘⲚ ⲦⲀⲤⲒⲀ ⲘⲚ ⲦⲂⲒⲐⲀⲚⲒⲀ. 2 ⲔⲀⲦⲀ ⲠϢⲢⲠ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ϨⲘ ⲠⲦⲂⲂⲞ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲠⲤⲰⲦⲘ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲚ ⲠϬⲞϢϬϢ ⲘⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲘⲘⲀϢⲞ. 3 ϤⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤϪⲠⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤⲚⲀ ⲈⲦⲚⲀϢⲰϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲤⲞⲚϨ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ 4 ⲈⲨⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲦⲰⲖⲘ ⲈⲘⲈⲤϨⲰϬⲂ ⲈⲨϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ 5 ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲠⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲦⲤⲂⲦⲰⲦ ⲈϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚϨⲀⲈ 6 ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲈⲖⲎⲖ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲖⲨⲠⲎ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲈϢϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲠⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲈⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲈⲨϢⲞⲂⲈ 7 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨϨⲈ ⲈⲦⲘⲚⲦⲤⲰⲠⲦ ⲚⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲤⲦⲀⲒⲎⲨ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲂ ⲈⲦⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲠⲀⲒ ⲚϢⲀⲨⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲔⲰϨⲦ ⲈⲨⲦⲘⲀⲒⲞ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ϨⲘ ⲠϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ 8 ⲠⲀⲒ ⲘⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲦⲈⲦⲚⲦⲈⲖⲎⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀϢⲈ ⲈϤϨⲎⲠ ⲀⲨⲰ ϤⲦⲀⲒⲎⲨ. 9 ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲘⲠϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲠⲞⲨϪⲀⲒ ⲚⲈⲦⲘⲮⲨⲬⲎ. 10 ⲈⲀⲨϢⲒⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϨⲞⲦϨⲦ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲒⲞⲨϪⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲦϪⲒ ⲈϨⲞⲨ ⲈⲢⲰⲦⲚ. 11 ⲈⲨϢⲒⲚⲈ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϢⲀϪⲈ ⲈⲀϢ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲈϤⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ϪⲒⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲚⲘⲘⲞⲔϨⲤ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲞⲞⲨ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲚⲚⲤⲰⲞⲨ. 12 ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲀⲨ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲘⲰⲦⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲦⲀⲨⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈⲚⲚⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲈⲒ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ 13 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲨⲢ ⲚⲚϮⲠⲈ ⲘⲠⲈⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲎⲪⲈ ϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ϨⲚ ⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲈⲦⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲘ ⲠϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ 14 ϨⲰⲤ ϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲤⲰⲦⲘ. ⲈⲚⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲀⲚ ⲘⲠϨⲢⲂ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲠⲈⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲦⲈⲦⲚϨⲈⲚ ⲚⲈⲦⲚⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ. 15 ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲀϤⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ϨⲰ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲀⲚⲀⲤⲦⲢⲞⲪⲎ ⲚⲒⲘ 16 ϪⲈ ϤⲤⲎϨ ϪⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲀⲀⲂ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲞⲨⲀⲀⲂ 17 ⲀⲨⲰ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲦⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲚⲈϤϨⲈⲂⲎⲨⲈ ⲀϪⲚϪⲒϨⲞ ⲦⲚⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲈⲒⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲞⲨϨⲞⲦⲈ ⲘⲠⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲞⲞⲠ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ. 18 ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲤⲈⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲎⲞⲨϨⲀⲦ ⲈϢⲀϤⲦⲀⲔⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲈⲂⲎⲨⲈ ⲈⲦϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲈⲦⲀⲚⲈⲦⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲦⲀⲀⲨ ⲈⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ 19 ⲀⲖⲖⲀ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲈⲦⲀⲈⲒⲎⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲈϨⲈⲒⲎⲂ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲦⲰⲖⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ 20 ⲈⲀⲨϢⲢⲠ ⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲘⲚ ϨⲀⲐⲎ ⲚⲦⲔⲀⲦⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲚ ⲐⲀⲎ ⲚⲚⲈⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ 21 ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲀⲨⲰ ⲀϤϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲈⲞⲞⲨ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲚ ⲦⲈⲦⲚϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲤϢⲰⲠⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ 22 ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲂⲂⲞ ⲚⲚⲈⲦⲚⲮⲨⲬⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲦⲘ ⲚⲦⲘⲈ ⲈⲨⲘⲚⲦⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ⲘⲚ ϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲚⲚⲈⲢⲎⲨ ϨⲚ ⲞⲨϨⲎⲦ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ 23 ⲈⲀⲨϪⲠⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ϨⲚ ⲞⲨϪⲠⲞ ⲚϢⲀϤⲦⲀⲔⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ϨⲒⲦⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲀⲨⲰ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ 24 ϪⲈ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲘ ⲈⲨⲞ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲬⲞⲢⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲞⲞⲨ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈϨⲢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲬⲞⲢⲦⲞⲤ ⲈⲀϤϢⲞⲞⲨⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲬⲞⲢⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϤϨⲢⲎⲢⲈ ⲀϤⲤⲢⲞϤⲢϤ 25 ⲠϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϢⲞⲞⲠ ⲚϢⲀⲈⲚⲈϨ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀϢⲈ ⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲎⲦⲚ.