1 Corinthians 2

1 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲒⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ϨⲚ ⲞⲨϪⲒⲤⲈ ⲀⲚ ⲚϢⲀϪⲈ ⲎⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲈⲒϪⲰ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 2 ⲘⲠⲒⲘⲈⲈⲨⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲤⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒ ⲈⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. 3 ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϬⲰⲂ. ⲘⲚ ⲞⲨϨⲞⲦⲈ. ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲦⲰⲦ ⲈⲚⲀϢⲰϤ. 4 ⲀⲨⲰ ⲠⲀϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲠⲀⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲀⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒⲐⲈ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚϢⲀϪⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϨⲒ ϬⲞⲘ. 5 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒ ⲐⲈ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨϬⲞⲘ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 6 ⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ϨⲚ ⲚⲦⲈⲖⲈⲒⲞⲤ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲆⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲀ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲘⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲤϤ. 7 ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲦⲀⲒ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲦⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲞⲢϪⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲐⲎ ⲚⲚⲀⲒⲰⲚ ⲈⲠⲈⲚⲈⲞⲞⲨ. 8 ⲦⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲤⲞⲨⲰⲚⲤ. ⲈⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲨⲚⲀⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ. 9 ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲂⲀⲖ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲚⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲘⲀⲀϪⲈ ⲤⲞⲦⲘⲞⲨ. ⲚⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲀⲖⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠϨⲎⲦ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲂⲦⲰⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ. 10 ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ϬⲞⲖⲠⲞⲨ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲄⲀⲢ ϨⲞⲦϨⲦ ⲚⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲐⲎⲠ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 11 ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲀ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲚϨⲎⲦϤ. ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲚⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲤⲞⲨⲰⲚⲞⲨ ⲚⲤⲀ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. 12 ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲚϪⲒ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲈⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲈⲒⲘⲈ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲬⲀⲢⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲀⲚ. 13 ⲈⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲚϢⲀϪⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲀⲚ ⲚϮⲤⲂⲰ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ϨⲈⲚϮⲤⲂⲰ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲚϢⲰⲚⲂ ⲚϨⲈⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲈϨⲈⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲤ. 14 ⲞⲨⲮⲨⲬⲒⲔⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲘⲈϤϢⲰⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲚⲀ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲞϬ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤ ⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲤⲈⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲰⲤ. 15 ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲤ ⲆⲈ ϢⲀϤⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲈⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ. 16 ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲤⲞⲨⲚ ⲠϨⲎⲦ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲦⲤⲈⲂⲈⲈⲒⲀⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.