Revelation 2

1 ⲤϦⲀⲒ ⲘⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲌ ⲚⲤⲒⲞⲨ ϦⲈⲚⲦⲈϤϪⲒϪ ⲚⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲪⲎ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲚϮⲌ ⲚⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲚⲚⲞⲨⲂ 2 ϪⲈ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲔϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲔϦⲒⲤⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲔⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦⲔ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲔ ⲈϤⲀⲒ ϦⲀ ⲞⲨⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲎ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲀⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲈⲞⲨⲞϨ ⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲀⲚ ⲚⲈⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϪⲈⲘⲞⲨ ⲈϨⲀⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲈ 3 ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦⲔ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔϤⲀⲒ ⲚⲚⲀⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲔϦⲒⲤⲒ. 4 ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞⲚⲦⲎⲒ ϨⲀⲢⲞⲔ ϪⲈ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈϢⲞⲢⲠ ⲀⲔⲬⲀⲤ ⲚⲤⲰⲔ. 5 ⲀⲢⲒⲪⲘⲈⲨⲒ ⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲀⲔϨⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲒⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲘⲘⲞⲚ ϮⲚⲎⲞⲨ ⲚⲀⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲔⲒⲘ ⲈⲦⲈⲔⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲤⲘⲀ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲔϢⲦⲈⲘⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ. 6 ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲦⲞⲦⲔ ϪⲈ ⲀⲔⲘⲞⲤϮ ⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲔⲞⲖⲀⲒⲦⲎⲤ ⲚⲎ ϨⲰ ⲈϮⲘⲞⲤϮ ⲘⲘⲰⲞⲨ. 7 ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲘⲀϢϪ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϬⲢⲞ ⲈⲒⲈϮ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒϢϢⲎⲚ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲪⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲘⲎϮ ⲘⲠⲒⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲤⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲀⲚⲞⲨϮ 8 ⲤϦⲀⲒ ⲘⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲤⲘⲨⲢⲚⲀ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϦⲀⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰⲚϦ 9 ϪⲈ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲔϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲔⲘⲈⲦϨⲎ ⲔⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲢⲀⲘⲀⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲒϪⲈⲘ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲀⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲀⲚ ⲚⲈⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲦⲈⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲦⲈ. 10 ⲘⲠⲈⲢⲈϤϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲚⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲈⲦⲈⲔⲚⲀϬ ⲒⲦⲞⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ϤⲚⲀϨⲒⲞⲨⲒ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈϨⲈϪϨⲈϪ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲒ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲔⲈⲚϨⲞⲦ ϢⲀ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲪⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀϮ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲒⲬⲖⲞⲘ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ. 11 ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲘⲀϢϪ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀϬⲢⲞ ⲚⲚⲞⲨϬⲒⲦϤ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲞⲨ ⲘⲘⲀϨⲂ. 12 ⲤϦⲀⲒ ⲘⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲈⲢⲄⲀⲘⲰⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈ ϮⲤⲎϤⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲐⲎ ⲈⲦϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲢⲞⲂ 13 ϪⲈ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀⲔϢⲞⲠ ⲐⲰⲚ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲬⲎ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲠⲀⲢⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲔϪⲈⲖ ⲠⲀⲚⲀϨϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲀⲔϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲠⲒⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲞⲤ ⲠⲒⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨϦⲞⲐⲂⲈϤ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϢⲞⲠ ⲘⲘⲞϤ. 14 ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲎⲒ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲢⲀⲚ ϨⲀⲢⲞⲔ ⲈⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲤⲂⲰ ⲘⲂⲀⲖⲀⲀⲘ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲘⲂⲀⲖⲀⲔ ⲈϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲘⲠⲒⲤⲖ ⲈⲞⲨⲰⲘ ϢⲰⲦ ⲚⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲈⲢⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲒⲚ. 15 ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰⲔ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀⲔ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲤⲂⲰ ⲚⲚⲒⲔⲞⲖⲀⲒⲦⲰⲚ. 16 ⲀⲢⲒⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲎⲞⲨ ⲚⲀⲔ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲂⲰⲦⲤ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϮⲤⲎϤⲒ ⲚⲦⲈⲢⲰⲒ. 17 ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲘⲀϢϪ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀϬⲢⲞ ⲈⲒⲈϮ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀⲚⲚⲀ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲈϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲀⲖ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ ⲞⲨⲞϨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲀⲖ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲀⲚ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒⲰⲦϤ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϬⲒⲦϤ. 18 ⲤϦⲀⲒ ⲘⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲐⲨⲀⲦⲎⲢⲀ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲞⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϢⲀϨ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲬⲀⲖⲔⲞⲖⲒⲂⲀⲚⲞⲤ 19 ϪⲈ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲔϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲔⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲔⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲔϢⲈⲘϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲔϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲔϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚϦⲀⲈⲨ ⲈⲐⲚⲀⲀⲨ ⲈⲚⲒϨⲞⲨⲀϮ. 20 ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲎⲒ ϨⲀⲢⲞⲔ ϪⲈ ⲀⲔⲬⲰ ⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ ϪⲈ ⲒⲈⲌⲀⲂⲈⲖ ⲐⲎ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲤⲰⲢⲈⲘ ⲚⲚⲀⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲈⲈⲢⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϢⲰⲦ ⲚⲒⲆⲰⲖⲞⲚ. 21 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒϮ ⲚⲞⲨⲬⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲀⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲈⲤⲠⲞⲢⲚⲒⲀ. 22 ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲀⲦⲎⲒⲤ ⲈⲠϬⲖⲞϪ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲚⲰⲒⲔ ⲚⲈⲘⲀⲤ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲞϪϨⲈϪ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲤϢⲦⲈⲘⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ 23 ⲚⲈⲤϢⲎⲢⲒ ϮⲚⲀϦⲞⲐⲂⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲈⲘⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲚⲚⲒϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϬⲖⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒϮ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲞⲨⲒ. 24 ⲚⲐⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲀ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲨⲀⲦⲎⲢⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲦⲀⲒⲤⲂⲰ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲈⲘⲒ ⲈⲠϢⲰⲔ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲞⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϮⲚⲀϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲔⲈⲂⲀⲢⲞⲤ ⲀⲚ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ 25 ⲠⲖⲎⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ϢⲀϮⲒ. 26 ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϬⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲚⲀⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲀϨⲂⲎⲞⲨⲒ ϢⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲒⲈϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ 27 ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲂⲰⲦ ⲘⲂⲈⲚⲒⲠⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲚⲔⲈⲢⲀⲘⲈⲨⲤ ⲈϤⲈϦⲈⲘϦⲰⲘⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ϨⲰ ⲈⲦⲀⲒϬⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲀⲒⲰϮ 28 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲈϮ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲒⲤⲒⲞⲨ ⲈϢⲀϤϢⲀⲒ ⲚⲦⲞⲞⲨⲒ. 29 ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲘⲀϢϪ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ.