Matthew 3

1 ϦⲈⲚ ⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲰⲘⲤ ⲈϤϨⲒⲰⲒϢ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ ⲚⲦⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ 2 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲒⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲀⲤϦⲰⲚⲦ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ. 3 ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲤⲘⲎ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ ϪⲈ ⲤⲈⲂⲦⲈ ⲪⲘⲰⲒⲦ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲚⲘⲞϢⲒ. 4 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲈⲦⲈϤϨⲈⲂⲤⲰ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲀⲚϤⲰⲒ ⲚϬⲀⲘⲞⲨⲖ ⲦⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲘⲎⲢ ⲚⲞⲨⲘⲞϪϦ ⲚϢⲀⲢ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈϤϮⲠⲒ ⲦⲈϤϦⲢⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲞⲨϢϪⲈ ⲦⲈ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲈⲂⲒⲰ ⲚⲦⲈⲦⲔⲞⲒ. 5 ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲀ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚⲈⲘ ϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲠⲈⲢⲒⲬⲰⲢⲞⲤ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ. 6 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϬⲒⲰⲘⲤ ⲚⲦⲞⲦϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎ ⲤⲚⲒⲀⲢⲞ ⲈⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ. 7 ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲈⲞⲤ ⲈⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲰⲘⲤ ⲚⲦⲀϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘⲒⲤⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀϪⲰ ⲚⲒⲘ ⲀϤⲦⲀⲘⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲪⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒϪⲰⲚⲦ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ. 8 ⲀⲢⲒⲞⲨⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨⲞⲨⲦⲀϨ ⲈϤⲘⲠϢⲀ ⲚϮⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ. 9 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲘⲈⲨⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϪⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲀⲒⲰⲚⲒ ⲈⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ϢⲎⲢⲒ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ. 10 ϨⲎⲆⲎ ⲆⲈ ⲠⲒⲔⲈⲖⲈⲂⲒⲚ ϤⲬⲎ ϦⲀ ⲐⲚⲞⲨⲚⲒ ⲚⲚⲒϢϢⲎⲚ ϢϢⲎⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈϤⲚⲀⲈⲚ ⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲤⲈⲚⲀⲔⲞⲢϪϤ ⲚⲤⲈϨⲒⲦϤ ⲈⲠⲒⲬⲢⲰⲘ. 11 ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ϮⲰⲘⲤ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲰⲒ ϤϪⲞⲢ ⲈϨⲞⲦⲈⲢⲞⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲈϤⲀⲒ ⲘⲠⲈϤⲐⲰⲞⲨⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲈϤⲈⲈⲘⲤ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲬⲢⲰⲘ. 12 ⲪⲎ ⲆⲈ ⲠⲈϤϦⲀⲒ ϦⲈⲚⲦⲈϤϪⲒϪ ϤⲚⲀⲦⲞⲨⲂⲞ ⲘⲠⲈϤϬⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲐⲰⲞⲨϮ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲞ ⲈϮⲀⲠⲞⲐⲎⲔⲎ ⲠⲒⲦⲞϨ ⲆⲈ ϤⲚⲀⲢⲞⲔϨϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲚⲀⲦϬⲈⲚⲞ. 13 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ϨⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈⲐⲢⲈϤϬⲒⲰⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ. 14 ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲈϬⲒⲰⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲒ. 15 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲀⲤ ϮⲚⲞⲨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲀⲚ ⲈϪⲈⲔ ⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲬⲀϤ. 16 ⲈⲦⲀϤⲰⲘⲤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲒ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϬⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ. 17 ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲠⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲈⲦⲀⲒϮⲘⲀϮ ⲚϦⲎⲦϤ.