Hebrews 2

1 ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲤϢⲈ ⲚⲦⲈⲚ ϮϨⲐⲎⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲚⲤⲞⲐⲘⲞⲨ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈⲚⲢⲒⲔⲒ ⲈⲂⲞⲖ. 2 ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲦⲀϪⲢⲎ ⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲤⲒⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲨϬⲒ ⲚⲞⲨϢⲈⲂⲒⲈ ⲂⲈⲬⲈ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲀⲠ ⲈϤⲘⲠϢⲀ. 3 ⲠⲰⲤ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲈⲚⲚⲀϢⲈⲢⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚϢⲀⲚⲈⲢⲀⲘⲈⲖⲈⲤ ⲈⲠⲀⲒⲚⲒϢϮ ⲚⲞⲨϪⲀⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϬⲒⲀⲢⲬⲎ ⲚⲤⲀϪⲒ ϦⲀⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲀϪⲢⲞ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲚ. 4 ⲈⲢⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲎ ⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲪⲎⲢⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϪⲞⲘ ⲚⲞⲨⲐⲞ ⲚⲢⲎϮ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲦⲞⲒ ⲘⲪⲰϢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ. 5 ⲚⲈⲦⲀϤⲐⲢⲈ ϮⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ϬⲚⲈϪⲰⲤ ⲚⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲐⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦⲤ. 6 ⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲚ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲞⲨⲘⲀ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲪⲢⲰⲘⲒ ϪⲈ ⲀⲔⲈⲢⲠⲈϤⲘⲈⲨⲒ ⲒⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ϪⲈ ⲀⲔϪⲈⲘⲠⲈϤϢⲒⲚⲒ. 7 ⲀⲔⲐⲈⲂⲒⲞϤ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲠⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲦⲀⲒⲞ ⲀⲔⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲞⲨⲬⲖⲞⲘ ⲈϪⲰϤ. 8 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲚⲈⲔϪⲒϪ ⲀⲔⲐⲢⲈ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈⲦⲀϤⲐⲢⲈ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲒⲈ ⲘⲠⲈϤⲬⲀ ϨⲖⲒ ⲚⲞⲨⲈϢⲈ ⲚϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲀⲨϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ. 9 ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲐⲈⲂⲒⲞϤ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲘⲔⲀϨ ⲚⲦⲈⲪⲘⲞⲨ ⲀϤⲈⲢ ⲠⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲦⲀⲒⲞ ⲚⲞⲨⲬⲖⲞⲘ ⲈϪⲰϤ ϨⲞⲠⲰⲤ ϦⲈⲚⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈϤϪⲈⲘϮ ⲠⲒ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. 10 ⲚⲀⲤⲘⲠϢⲀ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲈⲀϤⲒⲚⲒ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϢⲎⲢⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲀⲢⲬⲎⲄⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨⲚⲞϨⲈⲘ ⲈⲐⲢⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲘⲔⲀⲨϨ. 11 ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ϤϢⲒⲠⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲈϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ 12 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲚⲀϪⲈ ⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲚⲚⲀⲤⲚⲎ ⲞⲨ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϮⲚⲀⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲔ. 13 ⲞⲨⲞϨ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲞⲚ ϪⲈ ⲈⲒⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈϨⲐⲎⲒ ⲬⲎ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲞⲚ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲎⲒ. 14 ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲞⲨⲚ ⲀⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲚⲤⲚⲞϤ ϨⲒ ⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ϨⲰϤ ⲀϤⲈⲢϢⲪⲎ ⲢⲈⲚⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈϤⲘⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲔⲰⲢϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲠⲀⲘⲀϨⲒ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲬⲎ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲠⲈ. 15 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲦⲀⲖϬⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ϦⲈⲚϮϨⲞϮ ⲚⲦⲈⲪⲘⲞⲨ ⲚⲀⲨⲢⲀⲞⲨⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲂⲰⲔ ⲘⲠⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲰⲚϦ. 16 ⲚⲈⲦⲀϤϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲄⲀⲢ ⲈϨⲀⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϨⲒ ⲞⲨⲘⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲠϪⲢⲞϪ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲠⲈⲦⲀϤϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲈⲢⲞϤ. 17 ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈϤⲒⲚⲒ ⲚⲚⲈϤⲤⲚⲎⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲚⲀⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲢⲬⲎⲈⲢⲈⲨⲤ ⲈϤⲈⲚϨⲞⲦ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲐⲢⲈϤⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲒⲚⲞⲂⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ. 18 ⲚϨⲢⲎⲒ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϬⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲈⲢⲂⲞⲎⲐⲒⲚ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ.