Galatians 2

1 ⲒⲦⲀ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲒⲆ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲀⲒϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚⲈⲘ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲀⲒϬⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲒⲔⲈ ⲦⲒⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘⲎⲒ. 2 ⲀⲒϢⲈ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲬⲰ ϦⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈϮϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲤⲀⲠⲤⲀ ⲆⲈ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲀⲒϬⲞϪⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲞⲨⲒⲦ ⲒⲈ ⲚⲀⲒϬⲞϪⲒ. 3 ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲔⲈ ⲦⲒⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲈⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ⲠⲈ ⲘⲠⲞⲨϢⲈⲢⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲞⲨⲂⲎⲦϤ 4 ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϪⲈⲢ ⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲢⲈⲘϨⲈ ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲀⲒⲦⲈⲚ ⲘⲂⲰⲔ 5 ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈⲚⲞϨⲒ ϦⲈⲚⲠⲞⲨϬⲚⲈ ϪⲰϤ ⲠⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲤⲤⲘⲞⲚⲦ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ. 6 ⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈ ⲘⲠⲒⲢⲎϮ ⲈⲚⲀⲨⲞⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲚϤϢⲈⲂⲒⲎⲞⲨⲦ ⲚⲦⲞⲦ ⲀⲚ ⲚϨⲖⲒ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲠⲀϤϬⲒ ϨⲞ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲨⲀϨ ϨⲖⲒ ⲈⲢⲞⲒ. 7 ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲞⲨⲂⲎϤ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲨⲦⲈⲚϨⲞⲨⲦ ⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈⲦⲀⲨⲦⲈⲚϨⲞⲨⲦϤ ⲈⲪⲀ ⲠⲒⲤⲈⲂⲒ. 8 ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲤⲈⲂⲒ ⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲚϦⲎⲦ ϨⲰ ⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ. 9 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲈⲘⲒ ⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲦⲞⲒ ⲚⲎⲒ ⲚϪⲈⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲔⲎⲪⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲀⲚⲤⲦⲨⲖⲖⲞⲤ ⲚⲈⲀⲨϮ ⲆⲈⲜⲒⲀ ⲚⲎⲒ ⲚⲈⲘ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲈⲨⲘⲈⲦϢⲪⲎ ⲢϨⲒⲚⲀ ⲀⲚⲞⲚ ⲘⲈⲚ ⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲠⲒⲤⲈⲂⲒ. 10 ⲘⲞⲚⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ⲚⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲀⲒⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲀⲒϤ. 11 ⲈⲦⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲔⲎⲪⲀⲤ ⲈⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬ ⲒⲀ ⲀⲒϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲚϨⲞ ⲞⲨⲂⲈ ϨⲞ ϪⲈ ⲚⲈⲀⲨⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲄⲒⲚⲰⲤⲔⲒⲚ ⲠⲈ. 12 ⲈⲘⲠⲀⲦⲈ ϨⲖⲒ ⲄⲀⲢ ⲒⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈϢⲀϤⲞⲨⲰⲘ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲆⲈ ⲀϤϨⲈⲚϤ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲪⲞⲢϪϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲚⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲤⲈⲂⲒ. 13 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢⲘⲈⲦϢⲞⲂⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲤⲰϪⲠ ⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲔⲈⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲈⲦϢⲞⲂⲒ. 14 ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲀⲒⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲤⲈⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲀⲚ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲠⲈϪⲎ ⲒⲚⲔⲎⲪⲀⲤ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲔⲞⲚϦ ⲘⲘⲈⲦⲈⲐⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲈⲦⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲰⲤ ⲈⲔⲈⲢⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲌⲒⲚ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲈⲢⲘⲈⲦⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. 15 ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲪⲨⲤⲒ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ. 16 ⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲐⲘⲀⲒⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲒⲘⲎϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲀⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲘⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲤⲈⲚⲀⲐⲘⲀⲒⲈ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲚ. 17 ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲘⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨϪⲈⲘⲈⲚ ϨⲰⲚ ⲈⲚⲞⲒ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ϨⲀⲢⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲒ. 18 ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲒⲂⲞⲖⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲈϮⲔⲰⲦ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϮⲈⲢⲤⲨⲚⲒⲤⲦⲀⲚⲒⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲘⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲦⲎⲤ. 19 ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲒⲘⲞⲨ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲰⲚϦ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲨⲀϢⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 20 ϮⲞⲚϦ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ϪⲈ ϤⲞⲚϦ ⲆⲈ ⲚϦⲎⲦ ⲚϪⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈϮⲞⲚϦ ⲚϦⲎⲦϤ ϮⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲀⲒⲰⲚϦ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲠϢⲎ ⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲎ ⲒϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲒ. 21 ⲚϮⲚⲀϢⲈϢ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲚ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲈ ϮⲘⲈⲐⲘⲎ ⲒϨⲀⲢⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲚϪⲒⲚϪⲎ.